คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง

ทำยังไงให้เราจะอยู่ในเส้นทางของการรู้กายรู้ใจได้ โดยที่ไม่ทิ้งมันไป
ไม่เลิกมันไป เราก็ต้องอาศัยการฟังธรรมบ่อยๆ
ต้องอาศัยการคลุกคลีอยู่กับธรรมะบ่อยๆ
แต่ไม่ใช่คลุกคลีจนกระทั่งกลายเป็นฟุ้งซ่านในธรรม อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์
ต้องพาตัวเองมาอยู่กับอะไรที่กุศลไว้ อย่าพาตัวเองไปอยู่กับอะไรที่เป็นอกุศล
อย่างที่อโคจรทั้งหลายเนี่ย ไม่ควรจะไป

swt590701A อ.สุรวัฒน์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง 1 ก.ค. 59 A