คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

"การที่เราคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆ จุดมุ่งหมายหลักของเราคือ
เราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจ
เราไม่ได้ภาวนาเพื่อที่จะให้กายหรือใจเป็นสุข หรือว่าคงที่อยู่ที่เดิม
เพราะฉะนั้น กายหรือใจเป็นอะไรก็ได้ จะดีหรือไม่ดีก็ได้
ทั้งดีและไม่ดีก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเอง"

คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร สรุปหัวใจการภาวนา ในคอร์สคนจีน ครั้งที่ 4 วันที่ 12 พ.ค. 58


FileAction
orn600622 คุณแม่ชีอรนุช คอร์สรินรสธรรม 22 มิ.ย. 60Download 
orn600520 คุณแม่ชีอรนุช คอร์สเพื่อธรรม 20 พ.ค. 60Download 
orn600309 คุณแม่ชีอรนุช คอร์สกลุ่มธรรมทาน 9 มี.ค. 60Download 
orn600217 คุณแม่ชีอรนุช วัดสวนสันติธรรม 17 ก.พ. 60Download 
orn590512 คุณแม่ชีอรนุช - สารพันปัญหาของผู้ปฏิบัติ - คอร์สจีน 12 พ.ค. 59Download 
orn160311 คุณแม่ชีอรนุช (พร้อมแปลอังกฤษ) Samatha and Vipassana Meditation 11 มี.ค. 59Download 
orn590311 คุณแม่ชีอรนุช - สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน - คอร์สอังกฤษ 11 มี.ค. 59Download 
orn580915 วิธีเจริญเมตตา คอร์สจีน 5 15 ก.ย. 58Download 
orn580512 สรุปหัวใจการภาวนา คอร์สจีน 4 12 พ.ค. 58Download 
X