พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

จิตจะมีสติ ได้ ก็ต้องจำสภาวะได้ หัดไปก่อน จนจิตจำสภาวะได้
ความโกรธ ความโลภ ความหลง ดูเหมือนกัน คือ จิตไหลไปคิด
ถ้าจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทัน จิตมันก็จะตื่นขึ้นมา
จิตที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยถึงเอามาทำวิปัสสนา
มันจะเห็นเลยว่า จิตที่ไหลไปคิด เกิดแล้วก็ดับ เกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา
จิตที่รู้สึกตัว เกิดแล้วก็ดับ แล้วก็ไหลไปอีก

นี่ถ้าเราเห็นบ่อยๆ ใจมันก็จะเห็นเกิดดับ
ก็จะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงของมัน
สภาวะธรรมอื่นๆ ก็ดูเหมือนกัน

ถ้าเราดู เห็นบ่อยๆ ใจจะเริ่มมีปัญญาขึ้นมา จะคลายความยึดถือ
มันจะเห็นเลยว่าทุกสภาวะเลย ไม่ใช่ตัวเราหรอก
ถ้ามันได้ปัญญารวบยอดขึ้นมา มันก็จะละความเห็นผิดว่า กายกับใจเป็นตัวเรา
ทางธรรมะเรียกว่าพระโสดาบัน

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า) - คอร์สกลุ่มธรรมทาน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


FileAction
sci600519 พระอาจารย์สมชาย คอร์สเพื่อธรรม 19 พ.ค. 60Download 
sci600310 พระอาจารย์สมชาย คอร์สกลุ่มธรรมทาน 10 มี.ค. 60Download 
sci590509 พระอาจารย์สมชาย - ทางรอดจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ - 9 พ.ค. 59Download 
ensci160310 พระอาจารย์สมชาย (พร้อมแปลอังกฤษ) Suffering and the End of Suffering 10 มี.ค. 59Download 
sci590310 พระอาจารย์สมชาย - ความทุกข์กับการพ้นทุกข์ - คอร์สอังกฤษ 10 มี.ค. 59Download 
sci590220 พระอาจารย์สมชาย คอร์สกลุ่มธรรมทาน 20 ก.พ. 59Download 
sci580914 พระอาจารย์สมชาย - ประวัติครูบาอาจารย์ - คอร์สจีน 14 ก.ย. 58Download 
sci580511 พระอาจารย์สมชาย - พุทธธรรมกลับสู่จีน - คอร์สจีน 11 พ.ค. 58Download 
sci580410 พระอาจารย์สมชาย คอร์สภาษาอังกฤษ 10 เม.ย. 58Download 
sci571201 พระอาจารย์สมชาย คอร์สจีน 1 ธ.ค. 57Download 
sci570915 พระอาจารย์สมชาย คอร์สจีน 15 ก.ย. 2557Download 
X