พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

(๑)
พอหลวงพ่อสอน เราเข้าใจทฤษฏี
แต่พอถึงเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติ
เราก็ไปทำ ทำแบบที่เราคิด
สมุมติหลวงพ่อสอนเรื่องที่ให้เรามีสติ
เราก็คิดว่าเรามีสติ
แท้ที่จริง ที่เราทำอยู่มันไม่มีสติ

(๒)
เวลามีคนมาถาม บางทีมาถามว่า "เค้าภาวนาถูกไหม"
เราก็บอกว่า "ให้หัดมีสติไป"
พอได้ยินว่าให้หัดมีสติ ก็ตกใจ
ตกใจว่า "เอ๊ะ ทำไม ให้หัดสติใหม่หรอ?"
จริงๆ ไม่เข้าใจ
สตินะ ถ้าจิตมันจำสภาวะได้ สติตัวจริงก็จะเกิด
แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำสภาวะได้ทั้งหมด
สมมติอย่างบางคนเวลามีราคะแรงๆ โทสะแรงๆ เห็น
อย่างเวลาเราโกรธจัดๆ เราเห็นสภาวะ
แต่เวลาใจหงุดหงิดขึ้นมานิดนึง
ใจมันเคืองขึ้นมานิดนึง เราไม่เห็น
เราไม่เห็นมันคืออะไร มันคือสติยังไม่เกิด
มันจำสภาวะของโทสะที่น้อยๆ ไม่ได้
เพราะอย่างนั้น หน้าที่เราก็หัดสตินั่นแหละ

(๓)
อย่างที่หลวงพ่อบอกว่า
ตื่นนอนมาหลวงพ่อก็ดูแล้ว ดูไปตั้งแต่ตื่นจนหลับ
แต่ถามว่าเราทำได้ไหม เราทำไม่ได้
ที่เราทำไม่ได้เพราะอะไร
เพราะว่าสมาธิเราไม่พอ
อย่างเราฝึกกันสมาธิมันไม่พอ
พอเราไปดู มันไม่ได้เจริญปัญญา มันไปเจริญสมถะแทน
ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อย
เวลาเราไปดู เราบอกว่าดูจิต
มันดูจิตจริง แต่มันไม่ใช่ดูจิตแบบวิปัสสนา
มันดูจิตแบบเพ่งจิต

พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


FileAction
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สจีนออนไลน์ ครั้งที่3 ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕ (sci650228)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สจีนออนไลน์ ครั้งที่3 ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๕ (sci650226)Download 
"หัดดูสภาวะ เพื่อให้เกิดสติ เกิดสมาธิ" พระอาจารย์สมชาย - คอร์สจีนออนไลน์ ครั้งที่2 ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔ (sci640831)Download 
"ช้าๆแต่มั่นคง" พระอาจารย์สมชาย - คอร์สจีนออนไลน์ ครั้งที่2 ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔ (sci640828)Download 
"กรรมฐานที่ง่ายๆ" พระอาจารย์สมชาย - คอร์สจีนออนไลน์ ครั้งที่ ๑ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔ (sci640505)Download 
"ธรรมมะของจริงยังมีอยู่" พระอาจารย์สมชาย - คอร์สจีนออนไลน์ ครั้งที่1 ๑ พ.ค. ๒๕๖๔ (sci640501)Download 
"ศีลเป็นเรื่องจำเป็น" พระอาจารย์สมชาย - สวนธรรมประสานสุข ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ (sci631219)Download 
"ฝึกสัมมาสมาธิให้เกิดง่าย" พระอาจารย์สมชาย - สวนธรรมประสานสุข ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ (sci631212)Download 
"สำรวจตัวเอง เราฝึกสมาธิแบบไหน" พระอาจารย์สมชาย - สวนธรรมประสานสุข ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ (sci631205)Download 
"ทำกรรมฐาน มันไม่ยากเลย" พระอาจารย์สมชาย - สวนธรรมประสานสุข ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓ (sci631128)Download 
"ต้องทำสมาธิทุกวัน" พระอาจารย์สมชาย - สวนธรรมประสานสุข ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๓ (sci631121)Download 
"ฝึกภาวนาให้ถูก ฝึกสัมมาสติก่อน" พระอาจารย์สมชาย - สวนธรรมประสานสุข ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๓ (sci631114)Download 
"ภาวนาอย่างไร เพื่อให้ได้ปัญญา" พระอาจารย์สมชาย - สวนธรรมประสานสุข ๗ พ.ย. ๒๕๖๓ (sci631107)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (sci630221)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (sci630131)Download 
พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ - คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓ (sci630117)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สเรียนรู้ตัวเองขั้นพื้นฐาน ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓ (sci630110)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์ส ก.ล.ต. ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (sci621205)Download 
พระอาจารย์ สมชาย กิตฺติญาโณ - คอร์สเนยยะ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ (sci621213)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน บ้านสติ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ (sci621130)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ (sci621031)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สเรียนรู้ตัวเองในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (sci621016)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ (sci621011)Download 
พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ - คอร์สค่ายธรรมเข้าพรรษา ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ (sci620912)Download 
พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ - คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๖ ก.ย. ๒๕๖๒ (sci620906)Download 
พระอาจารย์สมชาย - วัดสวนสันติธรรม ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๒ (sci620818)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สชอบธรรม ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒ (sci620722)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์ส กฟผ. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ (sci620630)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สเรียนรู้ตัวเองในภาคปฎิบัติ บ้านสติขอนแก่น ๘ พ.ค. ๒๕๖๒ (sci620508)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๒ (sci620405)Download 
เรื่องที่นักปฏิบัติเข้าใจผิดมากที่สุดคือสมาธิ - พระอาจารย์สมชาย คอร์สจีน ๑๑ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒ (sci620311)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน พ.ย.๖๑ ๘ พ.ย. ๒๕๖๑ (sci611108)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์ส กลต. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (sci611021)Download 
พระอาจารย์สมชาย - ค่ายธรรมเข้าพรรษา ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑ (sci610831)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (sci610728)Download 
พระอาจารย์สมชาย - คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ ๒ ก.ค. ๒๕๖๑ (sci610702)Download 
ถลำหรือตั้งมั่น : พระอาจารย์อ๊า ๗ พ.ค. ๒๕๖๑ (sci610507)Download 
หนทางไม่ไกล ถ้าเราเดินถูก : พระอาจารย์อ๊า คอร์สเนยยะ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ (sci610323)Download 
ภาคปฏิบัติ : พระอาจารย์อ๊า คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ (sci610223)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สเนยยะ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๐ (sci601209)Download 
ความสุขของศาสนาพุทธ : พระอาจารย์อ๊า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ (sci601101)Download 
ทางสู่ความพ้นทุกข์ : พระอาจารย์อ๊า คอร์ส ก.ล.ต. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๐ (sci601022)Download 
อินทรียสังวรศีล : พระอาจารย์อ๊า คอร์สเชฟรอนธรรมะ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๐ (sci601013)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๘ ก.ย. ๒๕๖๐ (sci600908)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สเพื่อธรรม ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ (sci600901)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สจีน 7 ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๐ (sci600814)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สตั้งใจธรรม ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ (sci600728)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สรินรสธรรม ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ (sci600623)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สเพื่อธรรม ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ (sci600519)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐ (sci600310)Download 
พระอาจารย์อ๊า - ทางรอดจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ - ๙ พ.ค. ๒๕๕๙ (sci590509)Download 
พระอาจารย์อ๊า (พร้อมแปลอังกฤษ) Suffering and the End of Suffering ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ (ensci160310)Download 
พระอาจารย์อ๊า - ความทุกข์กับการพ้นทุกข์ - คอร์สอังกฤษ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ (sci590310)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๙ (sci590220)Download 
พระอาจารย์อ๊า - ประวัติครูบาอาจารย์ - คอร์สจีน ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘ (sci580914)Download 
พระอาจารย์อ๊า - พุทธธรรมกลับสู่จีน - คอร์สจีน ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๘ (sci580511)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สภาษาอังกฤษ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๘ (sci580410)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สจีน ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ (sci571201)Download 
พระอาจารย์อ๊า คอร์สจีน ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๗ (sci570915)Download