นอกสถานที่ ๑๐


FileAction
580118 ศาลาลุงชิน ๗๓ 18 ม.ค. 58Download 
580114 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ม.ค. 58Download 
580109 วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่ 9 ม.ค. 58Download 
580107 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 7 ม.ค. 58Download 
571228 วัดสวนดอก เชียงใหม่ 28 ธ.ค. 57Download 
571227 หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ 27 ธ.ค. 57Download 
571221 ศาลาลุงชิน ๗๒ 21 ธ.ค. 57Download 
571217 การไฟฟ้าภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) ลพบุรี 17 ธ.ค. 57Download 
571210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 10 ธ.ค. 57Download 
571123 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 23 พ.ย. 57Download 
571122 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 22 พ.ย. 57Download