นอกสถานที่ ๑๒

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช นอกสถานที่ แผ่นที่ ๑๕
ขอรับซีดีธรรมะได้ที่วัดสวนสันติธรรมหรือส่งข้อความถึงมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  โดยการส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทางหน้า Facebook

คลิกขวาที่ปุ่ม download และเลือก save linked file หรือ save file as.. เพื่อเก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง หรือกดที่ปุ่มฟัง (เครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านข้าง) เพื่อฟังเสียงเทศน์


FileAction
580524 วิทยาลัยเทคนิคพังงา ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๘Download 
580520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘Download 
580517 ศาลาลุงชิน ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๘Download 
580506 วิทยุการบิน ๖ พ.ค. ๒๕๕๘Download 
580503 บ้านจิตสบาย ๓ พ.ค. ๒๕๕๘Download 
580429 ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๘Download 
580419 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๘Download 
580408 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๘ เม.ย. ๒๕๕๘Download 
580405 บ้านสติ จ.ขอนแก่น ๕ เม.ย. ๒๕๕๘Download 
580401 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ เม.ย. ๒๕๕๘Download