นอกสถานที่ ๑๔

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช นอกสถานที่ แผ่นที่ ๑๔
ขอรับซีดีธรรมะได้ที่วัดสวนสันติธรรมหรือส่งข้อความถึงมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  โดยการส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทางหน้า Facebook

คลิกขวาที่ปุ่ม download และเลือก save linked file หรือ save file as.. เพื่อเก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง หรือกดที่ปุ่มฟัง (เครื่องหมายสามเหลี่ยมด้านข้าง) เพื่อฟังเสียงเทศน์


FileAction
580927 โรงแรมเอทัส ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๘Download 
580920 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๘Download 
580909 กรมศุลกากร ๙ ก.ย. ๒๕๕๘Download 
580906 บริษัทอริยะ ๗ ๖ ก.ย. ๒๕๕๘Download 
580902 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๒ ก.ย. ๒๕๕๘Download 
580830 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
580823 วัดสวนดอก เชียงใหม่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
580822 หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
580819 เอไอเอ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๘Download 
580802 บ้านจิตสบาย ๒ ส.ค. ๒๕๕๘Download