นอกสถานที่ ๑๖

การที่เราจะเจริญปัญญา มีสติ รู้กาย รู้ใจตามความเป็นจริง
รู้บ่อยๆ รู้เนืองๆ รู้ด้วยใจที่ตั้งมั่น ใจเป็นกลาง ไม่เข้าไปแทรกแซง
เราก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็น เห็นใจอย่างที่ใจเป็น
เพราะรู้ตามความเป็นจริง จึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือ
เพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น ก็หลุดพ้นจากกองทุกข์กันตรงนี้เอง

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581206)


FileAction
590131 วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 31 ม.ค. 59Download 
590130 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59Download 
590117 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 17 ม.ค. 59Download 
590115 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 15 ม.ค. 59Download 
590110 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 10 ม.ค. 59Download 
581220 โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ 20 ธ.ค. 58Download 
581216 ธนาคารกรุงเทพ สนง.ใหญ่ 16 ธ.ค. 58Download 
581206 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา 6 ธ.ค. 58Download 
581202 บริษัทเชฟรอน 2 ธ.ค. 58Download 
581123 โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง 23 พ.ย. 58Download