นอกสถานที่ ๑๖

การที่เราจะเจริญปัญญา มีสติ รู้กาย รู้ใจตามความเป็นจริง
รู้บ่อยๆ รู้เนืองๆ รู้ด้วยใจที่ตั้งมั่น ใจเป็นกลาง ไม่เข้าไปแทรกแซง
เราก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็น เห็นใจอย่างที่ใจเป็น
เพราะรู้ตามความเป็นจริง จึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือ
เพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น ก็หลุดพ้นจากกองทุกข์กันตรงนี้เอง

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581206)


FileAction
590131 วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๙Download 
590130 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙Download 
590117 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๙Download 
590115 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙Download 
590110 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๙Download 
581220 โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘Download 
581216 ธนาคารกรุงเทพ สนง.ใหญ่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘Download 
581206 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา ๖ ธ.ค. ๒๕๕๘Download 
581202 บริษัทเชฟรอน ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘Download 
581123 โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘Download