นอกสถานที่ ๑๗

"นักปฏิบัติกับคนหลงโลกนั้นไม่เหมือนกัน
คนหลงโลกก็จะคอยดู เมื่อไรมีวันหยุด หาทางหยุดงาน
จะได้ไปเที่ยว เที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปเรื่อย
หลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยม ได้ปฏิทินมาก็จะวางแผน
ช่วงไหนจะไปวัด ไปภาวนา

ใช้เวลาซึ่งพรรคพวกเค้าเห็นแล้วเค้าหัวเราะเยาะ
ตาเถรไม่รู้จักหาความสุขในโลกเลย
พวกเค้ามีความสุข
เรานี่ถึงเวลาก็เข้าวัดไม่เห็นดีตรงไหนเลย

มาถึงวันนี้พวกที่หลงโลกก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว แก่แล้ว
อยากเข้าวัด อยากจะภาวนา
ตอนที่มีเรื่ยวมีแรงมีกำลังก็ไม่ทำ
จะรอจนหมดกำลังแล้วก็จะทำ

สมัยที่มีกำลังก็เอากำลังไปทุ่มเทแย่งของสมมุติในโลก
แย่งชื่อเสียง แย่งตำแหน่ง แย่งทรัพย์สินเงินทอง

ถามว่าผิดไหม ไม่ผิดหรอก
แต่ว่าเค้าไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่า
ของดีของวิเศษที่ยิ่งกว่าเรื่องทางโลกยังอยู่"

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 17 เมษายน 2559


FileAction
590424 บ้านสติ ขอนแก่น 24 เม.ย. 59Download 
590420 SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 20 เม.ย. 59Download 
590417 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 17 เม.ย. 59Download 
590406 บ้านบุญหนุนนำ 6 เม.ย. 59Download 
590320 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 20 มี.ค. 59Download 
590316 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 59Download 
590221 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 21 ก.พ.​59Download 
590217 มหาวิทยาลัยมหิดล 17 ก.พ. 59Download 
590210 ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 10 ก.พ. 59Download 
590207 บ้านจิตสบาย 7 ก.พ. 59Download