นอกสถานที่ ๑๗

"นักปฏิบัติกับคนหลงโลกนั้นไม่เหมือนกัน
คนหลงโลกก็จะคอยดู เมื่อไรมีวันหยุด หาทางหยุดงาน
จะได้ไปเที่ยว เที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปเรื่อย
หลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยม ได้ปฏิทินมาก็จะวางแผน
ช่วงไหนจะไปวัด ไปภาวนา

ใช้เวลาซึ่งพรรคพวกเค้าเห็นแล้วเค้าหัวเราะเยาะ
ตาเถรไม่รู้จักหาความสุขในโลกเลย
พวกเค้ามีความสุข
เรานี่ถึงเวลาก็เข้าวัดไม่เห็นดีตรงไหนเลย

มาถึงวันนี้พวกที่หลงโลกก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว แก่แล้ว
อยากเข้าวัด อยากจะภาวนา
ตอนที่มีเรื่ยวมีแรงมีกำลังก็ไม่ทำ
จะรอจนหมดกำลังแล้วก็จะทำ

สมัยที่มีกำลังก็เอากำลังไปทุ่มเทแย่งของสมมุติในโลก
แย่งชื่อเสียง แย่งตำแหน่ง แย่งทรัพย์สินเงินทอง

ถามว่าผิดไหม ไม่ผิดหรอก
แต่ว่าเค้าไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่า
ของดีของวิเศษที่ยิ่งกว่าเรื่องทางโลกยังอยู่"

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 17 เมษายน 2559


FileAction
590424 บ้านสติ ขอนแก่น ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๙Download 
590420 SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๙Download 
590417 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙Download 
590406 บ้านบุญหนุนนำ ๖ เม.ย. ๒๕๕๙Download 
590320 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๙Download 
590316 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙Download 
590221 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ๒๑ ก.พ.​ ๒๕๕๙Download 
590217 มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙Download 
590210 ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙Download 
590207 บ้านจิตสบาย ๗ ก.พ. ๒๕๕๙Download