นอกสถานที่ปี ๒๕๕๕


FileAction
551223 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๕Download 
551213 โรงพยาบาลกรุงเทพ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕Download 
551205 วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕Download 
551128 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕Download 
551121 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕Download 
551028 บ้านจิตสบาย ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๕Download 
551026 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕Download 
551021 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๕Download 
551016 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๕Download 
551007 บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ๗ ต.ค. ๒๕๕๕Download 
551006 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ๖ ต.ค. ๒๕๕๕Download 
551002 บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี‏ ๒ ต.ค. ๒๕๕๕Download 
550928 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕Download 
550925 สนามบินสุวรรณภูมิ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๕Download 
550919 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕Download 
550912 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๕Download 
550905 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๕ ก.ย. ๒๕๕๕Download 
550830 วัดธาตุทอง ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕Download 
550829 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๕Download 
550822 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๕Download 
550815 สโมสรพุทธธรรมนำทอง AIA ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕Download 
550808 บ้านเนินแสนสุข จ.ชลบุรี ๘ ส.ค. ๒๕๕๕Download 
550805B วัดพุทธบูชา ๕ ส.ค. ๒๕๕๕Download 
550805A บ้านจิตสบาย ๕ ส.ค. ๒๕๕๕Download 
550729 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๕Download 
550724 วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕Download 
550708 ชมรมกัลยาณธรรม ๘ ก.ค. ๒๕๕๕Download 
550703 โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ๓ ก.ค. ๒๕๕๕Download 
550617 วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๕Download 
550616 วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕Download 
550615 วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕Download 
550614 วัดมงคลรัตนาราม (วัดแทมป้า) รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕Download 
550613 วัดมงคลรัตนาราม (วัดแทมป้า) รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕Download 
550610 วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๕Download 
550609 วัดพุทธานุสรณ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ๙ มิ.ย. ๒๕๕๕Download 
550527 โรงเรียนวัฒโนทัย จ.เชียงใหม่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๕Download 
550526 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๕Download 
550523 กรมแผนที่ทหาร ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕Download 
550515 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕Download 
550506 บ้านจิตสบาย ๖ พ.ค. ๒๕๕๕Download 
550503 โรงพยาบาลรามาธิบดี ๓ พ.ค. ๒๕๕๕Download 
550425 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕Download 
550418 โรงพยาบาลกรุงเทพ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๕Download 
550409 บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ๙ เม.ย. ๒๕๕๕Download 
550401 บ้านจิตสบาย ๑ เม.ย. ๒๕๕๕Download 
550327 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕Download 
550324 เสถียรธรรมสถาน ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๕Download 
550304 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จ.นครสวรรค์ ๔ มี.ค. ๒๕๕๕Download 
550226 สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๕Download 
550214 กลุ่มบริษัทชัยรัชการ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๕Download 
550205 บ้านจิตสบาย ๕ ก.พ. ๒๕๕๕Download 
550129B มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๕Download 
550129A หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๕Download 
550128 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๕Download 
550110 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๕Download 
550109 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕Download