เทศน์มหาชาติ วัดสวนสันติธรรม

การที่เราจะมาฟังเรื่องพระเวสสันดร ฟังให้ได้แก่นสาร
อย่าฟังตื้น ๆ แค่ว่าท่านให้ทานโน่น ให้ทานนี่
จริง ๆ แล้วมันคือการฝึกฝนตัวเอง คือการขัดเกลาตัวเอง
ที่จะลดละความยึดถือ ในรูปนามกายใจนี้
สุดท้ายก็คือ การละ
ละทรัพย์สมบัติ
ละชีวิตร่างกายอวัยวะ อันนี้ของตัวเอง
ละสิ่งที่รักที่สุดเลย รักลูกรักเมีย
ละได้ เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ
จิตที่ห้าวหาญอย่างนี้ ถึงสมควรแก่การเป็นพระพุทธเจ้า
หรือสมควรแก่การเป็นพระอรหันต์

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611221 ซีดีแผ่นที่ ๗๙

FileAction
ธรรมะลึกซึ้งจากเรื่องพระเวสสันดร : หลวงพ่อปราโมทย์ (611223A)Download 
อารัมภกถาDownload 
กัณฑ์ที่ ๑ ทศพรDownload 
กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์Download 
กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์Download 
กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวศน์Download 
กัณฑ์ที่ ๕ ชูชกDownload 
กัณฑ์ที่ ๖ จุลพนDownload 
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพนDownload 
กัณฑ์ที่ ๘ กุมารDownload 
กัณฑ์ที่ ๙ มัทรีDownload 
กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพDownload 
กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราชDownload 
กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์Download 
กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์Download 
หัวใจของธรรมะ เรื่องพระเวสสันดร : หลวงพ่อปราโมทย์ (611221)Download