บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ระบบบันทึกข้อมูลขอรับสื่อธรรมะเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งต่อข้อมความให้เจ้าหน้าที่สื่อธรรม มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ต่อไป