ดูสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดูหลงไปคิดแล้วรู้ว่าหลง

คำถาม:

ปฏิบัติรูปแบบด้วยวิธีอานาปานสติร่วมกับพุทโธ ดูจิต ดูกาย ดูสุขทุกข์ ดูสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดูหลงไปคิดแล้วรู้ว่าหลง ความพยายามไปบังคับจิตในการปฏิบัติลดลง เข้าใจว่าจิตยังไม่เป็นกลาง ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ

 

หลวงพ่อ:

เห็นก็ดีแล้ว ที่ภาวนาอยู่ก็ดีแล้วล่ะ มันจะค่อยๆ รู้ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นๆ ค่อยเป็นค่อยไป ภาวนาสม่ำเสมอทุกวัน แต่ความรู้ถูกความเข้าใจถูก มันค่อยๆ พัฒนาขึ้น พอเรามีความรู้ถูก ความเข้าใจถูกก็คือมีปัญญา เราก็จะชนะกิเลสเป็นลำดับๆ ไป ที่ทำอยู่ดีแล้ว อดทนปฏิบัติสม่ำเสมอไป

เวลาจิตมันหลงไป ส่วนใหญ่หลงไปคิด ให้เรารู้ทันว่าจิตมันหลงไป ถ้ากลับมาอยู่กับลมหายใจ อยู่กับ พุทโธของเรา ถ้าจิตหลงอีกก็รู้ แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกับพุทโธ แต่ต้องรู้อย่างหนึ่ง จิตที่หลงกับจิตที่มาอยู่กับลมหายใจแล้วพุทโธนี่เป็นคนละดวงกัน ฉะนั้นเราเวลาจิตหลงไป เราไม่ต้องไปดึงคืนมาอยู่ที่ลมหายใจ จิตที่หลง หลงแล้วก็แล้วไป ทิ้งมันไปเลย กลับมาเกิดจิตดวงใหม่ อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธ ต่อไปเราก็จะเห็นจิตมันก็เกิดดับ เดี๋ยวก็เป็นจิตรู้ เดี๋ยวก็เป็นจิตหลง นี่จิตก็ค่อยๆ พัฒนาไป ดีแล้วล่ะที่ฝึก อนุโมทนา

 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 1 สิงหาคม 2564