ทำในรูปแบบแล้วเครียด จึงใช้ฟังซีดีหลวงพ่อแทนเช้าเย็น เพราะทำงานอยู่ในบ้าน

คำถาม:

ปฏิบัติตามซีดีมาหลายปีแล้ว เครื่องอยู่ใช้พุทโธดูลมหายใจ และยืน เดิน นั่ง นอน ส่วนรูปแบบทำแล้วรู้สึกเครียด จึงใช้ฟังซีดีหลวงพ่อแทนเช้าเย็น เพราะทำงานอยู่ในบ้าน ขอหลวงพ่อให้การบ้านที่เหมาะกับจริตของโยมด้วยค่ะ

 

หลวงพ่อ:

ถ้าเราทำงานบ้าน เราก็เห็นร่างกายทำงานบ้านไปเรื่อยๆ ดูกายเอาไว้ ร่างกายขยับเขยื้อนอะไรรู้สึกไปเรื่อยๆ ไม่ต้องห่วงว่าจะดีไม่ดีหรอก แค่ร่างกายขยับอย่างนี้ รู้สึก เอาอันเดียวเลย แล้วเอากายนี้ล่ะเป็นวิหารธรรม นี่เรียกว่าจิตเราจะมีบ้านอยู่แล้ว คือเอากายเป็นวิหารธรรม ขยับเขยื้อนรู้สึกๆ ไปเรื่อย พวกที่ทำงานบ้านนี่พวกมีบุญ เพราะว่ามันดูได้ทั้งวันเลย พวกที่ทำงานที่ต้องใช้สมองคิด มันเจริญสติเจริญปัญญาไม่ได้จริง ระหว่างคิดทำงานไม่ได้ เจริญปัญญาไม่ได้ แต่ถ้าเราทำงานทางกาย เจริญสติ เจริญปัญญาได้ตลอดเลย เราก็เห็นร่างกายขยับ ของโยมเห็นร่างกายแล้วจิตสว่างไสว จิตมันตื่น ดูกายไว้ ไม่ต้องห่วงจิตหรอก เดี๋ยวก็เห็นจิตเองล่ะ

 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 1 สิงหาคม 2564