คู่มือการปฏิบัติธรรม

คู่มือการปฏิบัติธรรม คู่มือการปฏิบัติธรรม พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช แสดง ณ บ้านจิตสบาย วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

มาฝึกเรียนรู้ความจริงของตัวเรา
สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือ การมาหัดรู้ความจริงของตัวเราเอง ความจริงของร่างกาย มีแต่ของไม่เที่ยง มีแต่ของบังคับไม่ได้ เป็นแค่วัตถุที่ไหลเข้าไหลออก ความจริงของจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยง มีแต่ความทุกข์บีบคั้น ความอยากเกิดทีไรก็บีบคั้นจิตใจทุกที… นี่เฝ้าดูไป จิตใจมีแต่ของไม่เที่ยง ความสุขก็ไม่เที่ยง ความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป