แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

หลักของการเจริญวิปัสสนา คือให้มีสติ รู้รูปธรรม นามธรรม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลาง

สติ คือการระลึกรู้ ไม่ใช่กำหนด
รู้ ไม่ใช่คิด ไม่ใช่เพ่ง
คำว่า รูปนาม ที่เข้าใจง่ายแต่ไม่ตรงทีเดียว คือกายกับใจ
ความเป็นจริง คือเห็นว่าไม่เที่ยง; ถูกบีบคั้น ทนอยู่ไม่ได้; บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตนถาวร
จิตที่ตั้งมั่น คือจิตที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู จิตไม่เผลอลืมสิ่งที่ถูกรู้ และจิตไม่ไหลไปเพ่งจ้องสิ่งที่ถูกรู้
เป็นกลาง คือสักว่ารู้โดยไม่เข้าไปแก้ไข หรือแทรกแซง เห็นแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้าย

 

 

 


หรืออ่านหนังสือฉบับเต็มที่นี่

สำหรับผู้ใช้ smartphone และ tablet สามารถ download หนังสือแนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้จากลิงค์ด้านล่าง

Download จากแอพสโตร์ Download จาก Google Play