มีปัญหาสุขภาพ จิตไม่เป็นกลาง มีโทสะเป็นพื้น บางครั้งก็เกิดความเครียดเป็นระยะๆ

คำถาม:

ช่วงนี้มีปัญหาสุขภาพ จิตไม่เป็นกลาง จิตดิ้นรนบังคับหนักแน่นตึง และมีโทสะเป็นพื้น บางครั้งก็เกิดความเครียดเป็นระยะๆ มีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายเป็นช่วงๆ ขอหลวงพ่อชี้ทางต่อด้วยค่ะ

 

หลวงพ่อ:

โลกข้างนอกมันก็กระทบใจเราได้ เราก็ดู โลกก็ส่วนโลก ใจก็ส่วนใจ อย่าอยากดี เราต้องการอันเดียว ต้องการเห็นกายตามความเป็นจริง เห็นใจตามความเป็นจริง คอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆ อย่างพอชีวิตเรามีปัญหา ร่างกายไม่สบาย ร่างกายมันเป็นสมบัติของโลก ถึงอย่างไรวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้โลก ตัวสำคัญคือใจของเรา ใจเรากังวล ใจเราเศร้าหมอง ให้เรารู้ทันเข้าไปเลย ร่างกายไม่สบายหรือชีวิตมีปัญหาอะไรขึ้นมา มันส่วนของโลก ฝึกจนกระทั่งใจมันอยู่เหนือโลก เห็นโลกก็ส่วนโลก มันไม่ได้เป็นไปตามใจอยาก ถ้าใจอยากขึ้นเมื่อไร ใจทุกข์เมื่อนั้น ถ้าใจเป็นอิสระจากโลก ใจก็ไม่ทุกข์ไปกับโลก

โลกส่วนโลก ธรรมส่วนธรรม ฉะนั้นเราอ่านจิตอ่านใจของเราไปเรื่อยๆ ร่างกายไม่สบายเป็นเรื่องของโลก ร่างกายเป็นสมบัติของโลก แต่ใจเราเศร้าหมองรู้ว่าใจเศร้าหมอง ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็โลกทั้งนั้น รู้ทันจิตของเราไป สุดท้ายมันจะเห็นโลกก็ส่วนโลก ธรรมก็ส่วนธรรม

เห็นไหมจิตมันเคลื่อนไหวอยู่ภายในได้ เห็นไหมว่าจิตมันทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่ห้ามมัน เราต้องการเห็นว่าจิตนี้มันยังปรุงแต่งไม่เลิก ก็รู้ว่ามันปรุง ไม่ห้ามมันหรอก ค่อยๆ รู้ ค่อยๆ เรียนมันไป อย่าไปบังคับจิตให้นิ่ง ถ้าเราแทรกแซงจิตบังคับจิต มันจะแน่นๆ ขึ้นมา พอมันแน่นเราก็ รู้ทันมัน นี่เราบังคับแล้วล่ะ เพราะจิตมันโดยตามธรรมชาติธรรมดามันไม่แน่นหรอก จิตตามธรรมชาติธรรมดามันประภัสสร มันผ่องใส มันสว่าง ฉะนั้นเวลาเรามีความอยาก มีกิเลสแทรกเข้ามา จิตมันจะอึดอัดขึ้นมา ให้รู้ทันว่าตอนนี้มีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นกับจิตแล้ว ตัวจิตนั้นมันประภัสสร มันผ่องใส กิเลสจรมาทำให้จิตมันเศร้าหมองไป เฝ้าดูไปเรื่อยๆ ภาวนาได้ดีเชียวล่ะ

 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 2 เมษายน 2565