ปล่อยวางได้มากขึ้น รู้ตัวถี่ขึ้น ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเอง ไม่ทราบคิดเองหรือเปล่าคะ

คำถาม:

ตั้งใจปฏิบัติในระหว่างวัน ปล่อยวางได้มากขึ้นกว่าเดิม ฟุ้งซ่าน เผลอเพ่ง บางทีก็มีปิติ รู้ตัวถี่ขึ้น มีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้ว เหมือนกับว่าร่างกายไม่ใช่ของตัวเอง ไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือเปล่าคะ

หลวงพ่อ:

ไม่ได้คิดเองหรอก ถ้าจิตมันมีสมาธิ มันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ได้ มันจะเห็นเลยกายกับจิตมันคนละอันกัน ร่างกายไม่ใช่เราหรอก แต่อันนี้ดีนะ แต่ว่าค่อยดูต่อไปอีก จนวันหนึ่งเห็นจิตก็ไม่ใช่เรา พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนบอกว่า “ปุถุชนที่ไม่ได้สดับ หมายถึงคนซึ่งไม่เคยได้ยินธรรมะ สามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา แต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรา” ตอนนี้จิตมันยังเป็นเราอยู่ ก็ทำอย่างที่ทำอยู่นี่ แล้วมันค่อยพัฒนาขึ้น เพราะร่างกายจริงๆ ไม่ใช่เราแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว

เวทนาคือความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรา สังขารคือกุศล อกุศล ก็ไม่ใช่เรา เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าทั้งหมด แล้วต่อไปก็เห็นจิตมันก็ไม่ใช่เรา เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้ เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิด เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้ เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงไปดูรูป ไปฟังเสียง ไปดมกลิ่น ไปลิ้มรส ไปรู้สัมผัสทางกาย ไปคิดนึกทางใจ จิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ดูเรื่อยๆ ไป วันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิด ว่าจิตเป็นตัวเป็นตนได้ ตอนนี้จิตยังเป็นตัวเราอยู่ กายไม่ใช่เรา แต่จิตเป็นเรา ดูต่อไปอีก

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 03 มิถุนายน 2566