แยกจิตแยกคิดได้แต่ไม่เสถียร บางครั้งก็มีความสุขอ่อนโยน บางครั้งก็โทสะ มันเห็นเกิดที่ใจ ต้องทำอย่างไร ถึงจะขาดจากความคิดในระหว่างวัน

คำถาม:

สวดมนต์ รักษาศีล ปฏิบัติในรูปแบบเดินนั่งทุกวัน วันละ 2 – 3 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง จนกายเบาจิตเบา แยกจิตแยกคิดได้แต่ไม่เสถียร ยังมีฟุ้งๆ เห็นภาวะเปลี่ยนที่ใจ บางครั้งก็มีความสุขอ่อนโยน บางครั้งก็โทสะ มันเห็นเกิดที่ใจ ตอนหายไปรู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้าง ต้องทำอย่างไร ถึงจะขาดจากความคิดในระหว่างวันคะ

หลวงพ่อ:

ไม่ได้หรอก จิตมีหน้าที่คิด จะไปทำให้มันไม่คิดไม่ได้หรอก แต่มันคิดแล้วเกิดสุข เกิดทุกข์ เกิดกุศล อกุศลแล้วค่อยรู้เอา จะไปห้ามความคิดไม่ได้ หลวงปู่ดูลย์บอก “คิดเท่าไรก็ไม่รู้ หยุดคิดถึงรู้ แต่ก็ต้องอาศัยคิด” เวลาเราคิด ทำไมต้องอาศัยคิด เพราะมีความคิดเกิดขึ้น จิตมันก็เกิดสุข เกิดทุกข์ เกิดดี เกิดชั่ว แล้วเราได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมัน ถ้าใจเราไม่คิด อยู่เฉยอย่างนั้น ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดู ดูยาก ฉะนั้นจิตเป็นอย่างนี้ดีแล้ว ไปทำอีก ทำถูกแล้ว

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 08 กรกฎาคม 2566