เห็นความคิดมันเกิดได้เอง เเต่ก็ยังยินดียินร้ายกับความคิดอยู่ โดยเฉพาะความคิดปรามาสพระรัตนตรัย

คำถาม:

ทั้งๆ ที่เห็นความคิดมันเกิดได้เอง เเต่ก็ยังยินดียินร้ายกับความคิดอยู่ โดยเฉพาะความคิดปรามาสพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ เเค่มีการกระทบ มันก็ปรุงแวบขึ้นมา มีทั้งมโนภาพ ทั้งภาษาพูด บางทีก็รู้เฉยๆ บางทีก็รู้ในมุมไตรลักษณ์ บางทีก็รู้ว่าอีกขันธ์ทำงานขึ้นมา ขอคำแนะนำครับ

หลวงพ่อ:

ไม่ต้องตกใจ จิตปรามาสพระรัตนตรัย ปรามาสครูบาอาจารย์ มีสติรู้ไว้ จิตมันปรามาส จิตมันบาปเราไม่เกี่ยว รู้ทันไป ดูมันลงเป็นไตรลักษณ์ไป บางทีพลังข้างนอกมันแทรก กระตุ้นจิตเราให้คิดไม่ดีกับพระรัตนตรัย พลังของมารเยอะ มารไม่อยากให้ใครไปนิพพาน บางทีมันกระตุ้นให้ปรามาสพระรัตนตรัย เราดูลงด้วยไตรลักษณ์เลย มารไม่กลัวอย่างอื่น มารกลัวไตรลักษณ์เท่านั้น เวลาอะไรเกิดขึ้น ดูลงเป็นไตรลักษณ์ไป เดี๋ยวมารก็หัวหดไปเอง

จำได้ไหม ดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆ ดูมัน เออ มันคิดได้เอง มันปรามาสของมันเอง สมมติว่าจิตมันคิดปรามาสพระรัตนตรัย นี่เรื่องของจิตคิด แต่ถ้าเราคิดต่อ กลายเป็นเราปรามาสแล้ว เพราะฉะนั้นจิตมันคิดปรามาสเรารู้ทัน จบ ไม่ต้องตกใจ แต่ถ้าเราไปคล้อยตาม เราคิดตาม พระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้น พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้เป็นมโนกรรมของเราแล้ว ตรงที่มันผุดขึ้นเอง ไม่เกี่ยวกับเราหรอก ดูไตรลักษณ์ลงไป มันขึ้นมาเอง ไม่ใช่เรา

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 09 กันยายน 2566