หนูอยากบวชชี จำเป็นต้องบวชชีไหมคะ

คำถาม:

ปฏิบัติแล้วเห็นความจริง สิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับ บางวันก็เจริญ บางวันก็เสื่อม ทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิ ต้องทำตอนกลางวัน เพราะกลางคืนมักจะง่วงหลับ โทสะแรงแต่การเมตตาช่วยได้เยอะ หนูอยากบวชชี จำเป็นต้องบวชชีไหมคะ

หลวงพ่อ:

ทุกวันนี้บวชชียาก มันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน หาที่อยู่ยาก ทางที่ดีบวชใจเราเสียดีกว่า หลวงพ่อเห็นแม่ชี บางวัดมีแม่ชีเยอะ อยู่ด้วยกันเยอะแยะก็ตีกันอยู่นั่นล่ะ แทนที่เราจะได้มีเวลาเรียนรู้ใจตัวเอง เราก็จะไปเรียนรู้แม่ชีคนอื่น มันวุ่นวาย จริงๆ อยู่บ้านเราแล้วภาวนา ดีมากเลย ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ทำบ้านให้เป็นวัดเสีย อยู่บ้านเรา เราก็ถือศีลไป ลงมือปฏิบัติทุกวันๆ บ้านเราร่มเย็น บ้านเราก็เหมือนเป็นวัด เป็นผู้หญิงเที่ยวร่อนเร่ไปที่โน่นที่นี่ อันตราย อันตรายมากเลย คนพาลมีเยอะ แล้วอีกอย่างไปอยู่วัดที่มีพระ พระก็คือลูกชาวบ้านธรรมดา คนมีกิเลส ผู้หญิงไปอยู่ใกล้ๆ เดี๋ยวก็พากันเสีย ฉะนั้นจริงๆ แล้ว อยู่บ้านเราดีกับทุกฝ่าย

ธรรมะไม่ได้อยู่ที่โกนผมหรือไม่โกนผม หลวงปู่ดูลย์บอกโกนผมมันดีในแง่ที่ว่า ไม่เป็นเหาเท่านั้นล่ะ กิเลสไม่กลัวหรอก ทำที่บ้านเรา ภาวนาเรื่อยๆ คนทำที่บ้านภาวนาดีๆ ถมเถไป นั่นล่ะรู้สึกตัวไว้ คอยรู้สึกตัวไป มีเครื่องอยู่ของจิต เช่น เห็นร่างกายหายใจแล้วรู้สึกตัว หายใจแล้วรู้สึกตัวไป จิตมันมีกำลังเดี๋ยวมันเดินปัญญาต่อได้ ไม่ต้องกลัวไม่มีปัญญา พื้นจิตของเราปัญญาเยอะ ที่น้อยคือสมาธิ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 12 พฤศจิกายน 2565