หลงไปตามอาสวะ อนุสัยก็มาก อยากดี อยากให้คนอื่นดี ชีวิตเหมือนดำรงอยู่ในปัจจุบันง่ายขึ้น ขอหลวงพ่อชี้แนะเกี่ยวกับเมตตาที่ออกมาจากใจ เมตตาที่พร้อมด้วยอุเบกขาค่ะ

คำถาม:

ภาวนาด้วยการนั่งสมาธิ เดินจงกรม รู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน หลงไปตามอาสวะ อนุสัยก็มาก อยากดี อยากให้คนอื่นดี ชีวิตเหมือนดำรงอยู่ในปัจจุบันง่ายขึ้น ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ขอหลวงพ่อชี้แนะเกี่ยวกับเมตตาที่ออกมาจากใจ เมตตาที่พร้อมด้วยอุเบกขาค่ะ

หลวงพ่อ:

มันออกเองล่ะ ถ้ามันเห็นตัวเอง มันเห็นตัวนี้มันเป็นก้อนทุกข์ มันก็เห็นสัตว์โลกทั้งหลายมันก็ทุกข์เหมือนกัน มันรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เป็นมิตรกัน ความรู้สึกเป็นมิตร ความรู้สึกมีไมตรี อันนั้นคือตัวเมตตา คำว่า เมตตา ไมตรี มิตร กระทั่งคำว่า เมตไตรย พระศรีอริยเมตไตร ก็คือคำเดียวกัน รากก็คือความเมตตา คำว่ามิตร ไม่ต้องจงใจทำ ภาวนาให้ถูกแล้วมันเป็นเอง

ครูบาอาจารย์บางองค์ขี้โมโห พื้นจิตขี้โมโห พอท่านพ้นกิเลสแล้ว กลายเป็นพระเมตตาสุดยอดเลย มันเป็นเอง ไม่ได้แกล้งทำ มันรู้สึกเห็นอกเห็นใจ สัตว์โลกทั้งหลายมันน่าสงสาร เขาไม่รู้ เขาไม่เห็น เขาถึงดิ้นรนทุรนทุราย แต่ละคนอยากหนีความทุกข์ อยากหาความสุข แต่สิ่งที่ทำนั้นก็คือหนีความสุขไปหาความทุกข์ตลอด มันน่าสงสาร ความรู้สึกอย่างนี้มันเกิด ไม่ต้องแกล้งเมตตา พวกแกล้งเมตตา จอมปลอม ไม่เมตตาจริง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 14 พฤษภาคม 2566