จิตมีความอยากดี ติดการประคองรักษาจิต

คำถาม:

ทำในรูปแบบ โดยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ดูร่างกายหายใจ ระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหว ดูจิต เห็นว่าจิตมีความอยากดี ติดการประคองรักษาจิต หลวงปู่: อืม ถูก พอมีอาการแน่น ไม่ชอบ อยากหาย พอหายแน่นก็อยากรักษาไว้ เห็นว่าจิตบังคับไม่ได้ ขอหลวงพ่อเมตตาให้คำแนะนำด้วยค่ะ

หลวงพ่อ:

มันยังเห็นไม่พอ มันเห็นว่าจิตบังคับไม่ได้ แต่ก็พยายามบังคับ ถ้ามันเห็นจริงว่าจิตบังคับไม่ได้ มันจะไม่บังคับ จะเป็นกลาง ดี ที่ฝึกอยู่ ใช้ได้ ทางผ่านมันก็เป็นอย่างนี้ ลุ่มๆ ดอนๆ บ้าง เป็นเรื่องปกติ จุดที่มีปัญหามากที่สุดคือ แอบไปประคองจิตให้นิ่งๆ เพราะว่าอยากดี รู้สึกไหม เราจะต้องเป็นคนดี เป็นผู้ร้ายก็ได้ แต่เป็นผู้ร้ายที่มีสติไว้ มีกิเลสเกิดแล้วรู้ มีกิเลสเกิด รู้ทัน ไม่ต้องดีนักก็ได้ เป็นคนดีมันเหนื่อย แต่ไม่ชั่ว หลงแล้วรู้ไหม ประคองแล้วรู้ไหม อย่าประคองจิตเอาไว้ นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อย ประคองจิต มันก็เลยอยู่แค่นั้น พัฒนายาก อย่าไปประคองมัน ให้รู้มัน ไม่ใช่ให้ประคองมัน ยิ้มหวาน อย่าหมกมุ่นกับการปฏิบัติ หมกมุ่นกับการปฏิบัติ มันจะไปเพ่งๆๆ เข้าไปเรื่อยๆ ไปหางานอะไรที่ใช้ร่างกายเคลื่อนไหวไว้ แล้วก็เห็นร่างกายมันทำงาน จิตเป็นคนรู้คนดูไปเรื่อยๆ ก็จะได้ไม่ติดอย่างที่เป็นอยู่นี้ ไปทำงานเข้า

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 21 ตุลาคม 2566