รู้ตัวว่าขาดสมาธิ จึงเน้นการฝึกรู้สึกตัวให้ได้เนืองๆ โดยรวมคิดว่ามีความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้น แต่บางครั้งก็เกิดงงว่าทำถูกทางหรือไม่

คำถาม:

ในรูปแบบใช้การเดินรู้สึกเป็นหลัก เพราะนั่งแล้วเคลิ้ม ในชีวิตประจำวันอยู่กับร่างกายและพุทโธ แต่ก็ยังหลงบ่อย รู้ตัวว่าขาดสมาธิ จึงเน้นการฝึกรู้สึกตัวให้ได้เนืองๆ โดยรวมคิดว่ามีความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้น แต่บางครั้งก็เกิดงงว่าทำถูกทางหรือไม่ ขอหลวงพ่อแนะนำค่ะ

หลวงพ่อ:

ทำถูก ส่วนเรื่องงงห้ามไม่ได้ มันงงทุกคน พระอนาคามียังงงเลย ที่ทำอยู่ถูกหรือเปล่า บางทีงง งงแล้วทำอย่างไร ไม่ต้องหาคำตอบ กล้าๆ หน่อย งง รู้ว่างง งงมันก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่ง เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ถ้างงแล้วเราแสวงหาคำตอบ นั่นเราเสียท่ามารแล้ว เราถูกมารหลอกแล้ว มารตัวนี้ชื่ออภิสังขารมาร หลอกให้เราฟุ้ง ฉะนั้นไม่ต้องคิดหาคำตอบมัน งง รู้ว่างงแล้วจบลงตรงนั้นเลย แล้วภาวนาของเราต่อไป

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 23 กรกฎาคม 2566