ลูกศิษย์หลวงพ่อ

ทำทานตามโอกาส ไม่เมาในทาน
รักษาศีลเป็นนิจ เรียกว่า นิจศีล
ฝึกสมาธิทุกวัน ไม่ย่อหย่อน
เจริญปัญญา เมื่อตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบอารมณ์
เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของรูปนาม กายใจ

ทำได้อย่างนี้ค่อยสมภูมิเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหน่อย
ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อทำมา เราก็จะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อเห็น เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อเข้าใจ

พวกเรามักจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ มันต้องมีลวดลายเแบบหลวงพ่อบ้าง

หลวงพ่อรักษาสติตั้งแต่เป็นโยม
จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จะเผลอจะหลงก็ชั่วแวบเดียว ไม่นาน แวบเดียวก็รู้สึกแล้ว
ถ้าวันๆ เราตามใจกิเลสเรื่อยๆ แล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ น่าอับอายขายหน้า เป็นการแอบอ้าง

 

คนเป็นลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ ไม่ใช่เป็นด้วยการยื่นใบสมัคร

การปฏิบัติ เราจะเป็นลูกศิษย์ใคร หมายถึงว่าเราสืบทอด
ถ้าเป็นแบบพระ เรียกว่าถือนิสัยครูบาอาจารย์ อย่างเราเคารพครูบาอาจารย์องค์นี้ เราไปขออยู่ในสังกัดท่าน ถือนิสัยท่าน

ถ้าพวกเราไม่มีนิสัยแบบหลวงพ่อเลย วันๆ เอาแต่เล่น เอาแต่หลง
อย่าไปโม้ดีกว่า ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อ คนที่มีหูมีตาเขาจะเยาะเย้ยเอา ว่าแอบอ้าง

 

พยายามรู้สึกตัว เรียนรู้สิ่งที่หลวงพ่อรู้ไว้

หลายคนชอบมาขอพร “ขอให้เห็นสิ่งที่หลวงพ่อเห็น รู้สิ่งที่หลวงพ่อรู้”
หลวงพ่อเลยต้องขอกลับว่า “ขอให้ทำสิ่งที่หลวงพ่อทำด้วย”

ทำทานตามโอกาส ไม่เมาในทาน
รักษาศีลเป็นนิจ เรียกว่า นิจศีล
ฝึกสมาธิทุกวัน ไม่ย่อหย่อน
เจริญปัญญา เมื่อตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบอารมณ์
เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของรูปนาม กายใจ

ทำได้อย่างนี้ค่อยสมภูมิเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหน่อย
ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อทำมา เราก็จะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อเห็น เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อเข้าใจ

ทุกวันนี้หาคนที่เข้าใจอย่างหลวงพ่อหายากมาก มีน้อยเต็มที เพราะว่าไม่ค่อยได้ทำอย่างที่หลวงพ่อทำ ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อหย่อน
พวกเราอยากจะเข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อเข้าใจ แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ ไม่มีวันเข้าใจหรอก เข้าใจแต่ปาก

คนที่จะเข้าใจได้จริงๆ มีน้อย น้อยมากๆ ช่วงหลายปีผ่านมานี้หลวงพ่อไม่เคยเจอเลย

พวกเราอยากได้ของดีของวิเศษ แต่ศีลไม่รักษา สมาธิไม่ฝึกฝน ปัญญาไม่เจริญ ไม่มีวันได้อะไรดีๆ
ได้แต่ร้องขอ เอาผ้าไตรมาถวายหลวงพ่อชิ้นหนึ่ง แล้วก็อธิษฐาน “ธรรมใดที่หลวงพ่อรู้แล้ว ขอให้รู้ด้วย”

หลวงพ่อจะตอบทันทีเลย “ธรรมใดที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้ว ขอให้ปฏิบัติด้วย

ผ้าไตรเอามาแลกธรรมะไม่ได้ ไม่มีอะไรเอามาแลกธรรมะได้
ต้องเอากำลังกาย กำลังใจของเรานี่ มาแลกธรรมะเอา มาเรียนรู้เข้าไป
รู้ความจริงของกาย รู้ความจริงของใจ ปฏิบัติให้ถูก แล้วปฏิบัติให้พอ

ไม้ตายสุดท้ายคืออดทน : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไฟล์ 610218B ซีดีแผ่นที่ ๗๕