ศีล สมาธิ ปัญญา ในองค์มรรค

พวกเราต้องเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆ และเราต้องทำด้วยตนเอง
ชาวพุทธเราไม่มีของฟรีหรอก ทุกอย่างอยู่ในเรื่องกฏแห่งกรรม
ใครทำคนนั้นก็ได้ ไม่ทำก็ไม่ได้
ทำแบบไหนก็ได้แบบนั้น
ทำชั่วก็ได้รับผลของความชั่ว
ทำดีก็ได้รับผลของความดี
รักษาศีลก็ได้รับผลของศีล
ทำทานก็ได้รับผลของทาน
ทำสมถะได้ความสุข ได้ความสงบ ได้ความดี
ทำวิปัสสนาได้ปัญญาเห็นความจริง
เพราะฉะนั้นต้องทำให้ตรง

เวลาที่มรรคผลจะเกิด ศีล สมาธิ ปัญญา ต้องพร้อม
ฉะนั้นเราต้องทำให้พร้อมนะ
ท่านบอก กุศลทำให้ถึงพร้อม ไม่ใช่เจริญปัญญอย่างเดียวแล้วจะบรรลุได้
ศีลก็ต้องรักษา สมาธิก็ต้องทำ
ฉะนั้น ถ้าศีล สมาธิ ปัญญาไม่พร้อม
อริยมรรคก็ไม่เกิด
ต้องทำเหตุกับผลให้ตรงกัน
อยากได้ผลอย่างนี้ ก็ต้องทำเหตุอย่างนี้

หนังสือศีล สมาธิ ปัญญาในองค์มรรค จากพระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ณ​ วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓

 

Download PDF