การทำวิปัสสนา ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน

การทำวิปัสสนา ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร ไม่มีอะไรซับซ้อน
อันแรก มีใจตั้งมั่นเป็นคนดู
เราจะเห็นรูปธรรม นามธรรม
เห็นกาย เห็นใจมันทำงาน
ดูจนกระทั่งเราเห็นความจริงของกาย ของใจ
ตอนที่เราเห็นกาย เห็นใจ ยังเป็นสมถะอยู่
แต่ตอนที่เห็นความจริงของกาย ของใจ
ว่าเป็นไตรลักษณ์
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันใดอันหนึ่ง
ตรงนั้นจึงจะเป็นวิปัสสนา

หลักของวิปัสสนาไม่มีอะไรซับซ้อน ตรงไปตรงมา

รู้สึกตัว ตื่นขึ้นมา
ใจตื่นขึ้นมา รู้สึกตัว
ไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดความฝัน
พอใจของเราตื่นขึ้นมาแล้ว
ดูกายมันทำงาน ดูใจมันทำงาน
ดูเหมือนดูคนอื่น
เหมือนเรายืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำ อยู่บนฝั่งโขง
เห็นเรือ เห็นต้นไม้ ลอยมาในน้ำ ลอยผ่านเราไป
เราเป็นคนดูอยู่บนบก อยู่บนตลิ่ง
ไม่กระโดดลงไปในน้ำ

ดูสบาย ๆ ดูแบบคนวงนอก

ดูสบาย ๆ เห็นความรู้สึก เห็นกาย เห็นใจ
มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
เราเป็นคนดู ดูห่าง ๆ ดูสบาย ๆ
อย่ากระโจนลงไป
อย่างบางคนดูท้อง จิตกระโดดลงไปอยู่ที่ท้อง
แล้วบอกทำวิปัสสนา ไม่เป็นวิปัสสนาหรอก
อันนั้นคือการเพ่งท้อง เป็นสมถะ
หรือรู้ลมหายใจ แล้วจิตกระโจนลงไปอยู่ที่ลมหายใจ
อันนั้นเป็นสมถะ

ถ้าจะทำวิปัสสนา ดูแบบคนวงนอก
ดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย ดูสบาย ๆ
อย่างเราเห็นร่างกายของเราเคลื่อนไหว
เหมือนกับเห็นหมา เห็นแมวเคลื่อนไหว
เหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหว
เราเห็นใจเราโลภ โกรธ หลง ขึ้นมา
เหมือนเห็นคนอื่นโลภ โกรธ หลง
เราเป็นคนดู เราไม่เกี่ยวข้อง
ในเมื่อเราไม่เกี่ยวข้อง
เราก็ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง
ไม่ต้องไปรักษา ไม่ต้องไปแก้ไข
รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อย ๆ
หลักของวิปัสสนามีนิดเดียวเท่านี้

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611007B ซีดีแผ่นที่ ๗๗