นอกสถานที่ ๑๖

การที่เราจะเจริญปัญญา มีสติ รู้กาย รู้ใจตามความเป็นจริง […]

นอกสถานที่ ๑๕

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช นอกสถานที่ แผ่นที่ […]

นอกสถานที่ ๑๔

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช นอกสถานที่ แผ่นที่ […]

นอกสถานที่ ๑๓

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช นอกสถานที่ แผ่นที่ […]

นอกสถานที่ ๑๒

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช นอกสถานที่ แผ่นที่ […]