แด่เธอผู้มาใหม่ รวมบทความธรรมะและไฟล์เสียงสำหรับผู้เริ่มต้น

ธรรมะหมวดแด่เธอผู้มาใหม่นี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการปฏิบัติแนวการเจริญสติแบบหลวงพ่อปราโมทย์ เพื่อให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติอันเป็นต้นทางของการปฏิบัติ

วิดีโอแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นภาวนา การเดินจงกรม

หนังสือแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

ไฟล์เสียงชุด เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง

    X