แด่เธอผู้มาใหม่ รวมบทความธรรมะและไฟล์เสียงสำหรับผู้เริ่มต้น

ธรรมะหมวดแด่เธอผู้มาใหม่นี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการปฏิบัติแนวการเจริญสติแบบหลวงพ่อปราโมทย์ เพื่อให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติอันเป็นต้นทางของการปฏิบัติ

วิดีโอแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นภาวนา การเดินจงกรม

หนังสือแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

[catlist name=daeter class=nomargin numberposts=10 instance=1]

ไฟล์เสียงชุด เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง

[catlist tags=cdbeginner orderby=title order=DESC no_post_titles=yes content=full class=nomargin numberposts=22 instance=2]