สมาธิชนิดสงบ สมาธิชนิดตั้งมั่น

เมื่อวานหลวงพ่อสอนพวกเราเรื่องการพัฒนาตัวรู้ขึ้นมา ให้ม …

Read moreสมาธิชนิดสงบ สมาธิชนิดตั้งมั่น