แผ่นที่ ๘๘ **ซีดียังไม่ออก

เรารักษาใจของเรา มองคนอื่น มองสัตว์อื่น มองฝ่ายตรงข้าม มองอย่างเพื่อนเรา แต่ละคนเขาก็มีความทุกข์ของเขา ทำไมเขาต้องออกมาดิ้นพล่านๆ เขามีทุกข์ เคยเห็นปลาถูกทุบหัวไหม ปลาช่อนดิ้นเร่าๆ บิดไปบิดมา มันมีความทุกข์ มนุษย์ทั้งหลายก็มีความทุกข์ ดิ้นเร่าๆ ไป น่าสงสาร ถ้าใจเราสงสารก็ไม่โกรธแล้ว ใจไม่โกรธใจก็ร่มเย็น ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับใคร เห็นคนบางคนเขามีมิจฉาทิฏฐิก็น่าสงสาร เขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรม เขายังมีมิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อบุญเชื่อบาป ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ถ้าเราโกรธ เราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้า

แผ่นที่ ๘๓

สองสิ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำ อันหนึ่งคือลืมกายลืมใจ กามสุขัลลิกานุโยค ลืมกายลืมใจตัวเอง มัวแต่เพลินในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส เพลินไปในความคิด อันที่สองบังคับกายบังคับใจ อัตตกิลมถานุโยค ทำตัวเองให้ลำบาก บังคับกาย บังคับใจ

Page 1 of 5
1 2 3 4 5