แผ่นที่ ๘๙

การทำสมาธิภาวนา พวกเราควรจะทำ ทำให้ได้อย่างน้อยก็สักอัน …

Read more

แผ่นที่ ๘๘

เรารักษาใจของเรา มองคนอื่น มองสัตว์อื่น มองฝ่ายตรงข้าม มองอย่างเพื่อนเรา แต่ละคนเขาก็มีความทุกข์ของเขา ทำไมเขาต้องออกมาดิ้นพล่านๆ เขามีทุกข์ เคยเห็นปลาถูกทุบหัวไหม ปลาช่อนดิ้นเร่าๆ บิดไปบิดมา มันมีความทุกข์ มนุษย์ทั้งหลายก็มีความทุกข์ ดิ้นเร่าๆ ไป น่าสงสาร ถ้าใจเราสงสารก็ไม่โกรธแล้ว ใจไม่โกรธใจก็ร่มเย็น ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับใคร เห็นคนบางคนเขามีมิจฉาทิฏฐิก็น่าสงสาร เขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรม เขายังมีมิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อบุญเชื่อบาป ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ถ้าเราโกรธ เราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้า

แผ่นที่ ๘๗

รู้กิเลสอย่างที่มันเป็น เรียกว่าการดูจิต จิตตานุปัสสนาส …

Read more

แผ่นที่ ๘๖

ถ้าเราทำกรรมฐานอื่นไม่เป็น แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่าจิตไ …

Read more

แผ่นที่ ๘๕

ซีดีพระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 85

การพยายามปฏิบัติ ต้องอ่านใจตัวเองให้ออก พยายามแล้วโลภ อ …

Read more

แผ่นที่ ๘๔

ภาวนาอย่าคิดมาก ความคิดจะปิดบังความจริง ดูความจริง อย่า …

Read more

แผ่นที่ ๘๓

สองสิ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำ อันหนึ่งคือลืมกายลืมใจ กามสุขัลลิกานุโยค ลืมกายลืมใจตัวเอง มัวแต่เพลินในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส เพลินไปในความคิด อันที่สองบังคับกายบังคับใจ อัตตกิลมถานุโยค ทำตัวเองให้ลำบาก บังคับกาย บังคับใจ

แผ่นที่ ๘๒

ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ สำหรับคนคนหนึ่งมีไม่มาก เบื้องต้ …

Read more

แผ่นที่ ๘๑

ธรรมะที่มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้า นิพพานคือความสงบ น …

Read more

Page 2 of 5
1 2 3 4 5