แผ่นที่ ๘๐

การปฏิบัติไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทำอะไร …

Read more

แผ่นที่ ๗๙

การดูของจริง ในกายในใจนี้ เป็นภาพ เป็นกรอบกว้าง ๆ ของกา …

Read more

แผ่นที่ ๗๘

การปฏิบัติ ต้องทำตลอดเวลา ทำแล้วก็หยุด นานๆ มาทำอีก ไม่ …

Read more

แผ่นที่ ๗๗

(๑) ภาวนา ต้องทำ เรียนแล้วไม่ทำ ไม่ได้อะไร จะได้ความหลง …

Read more

แผ่นที่ ๗๖

พอสูญเสียถึงจะรู้ค่า นี่จุดอ่อนของมนุษย์ ดูมีสติมีปัญญา …

Read more

แผ่นที่ ๗๕

พวกเราอยากจะเข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อเข้าใจ แต่ไม่ลงมือปฏิบ …

Read more

แผ่นที่ ๗๔

สิ่งที่หลวงพ่อสอน เอาไว้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ จน …

Read more

แผ่นที่ ๗๓

“ลมหายใจของเรานี่แหละเป็นวัตถุมงคลที่วิเศษที่สุดเลย ลอง …

Read more

แผ่นที่ ๗๒

๑. พวกเรา ถ้าทำบุญไม่เป็น เราวางใจด้วยความโลภ ไม่ลดละกิ …

Read more

แผ่นที่ ๗๑

พวกเราต้องรีบขวนขวายเรียนนะ เราฟังธรรมกันมากแล้ว แต่ทำไ …

Read more

Page 3 of 5
1 2 3 4 5