พระพุทธศาสนา รักษาไว้ที่ใดก็ไม่ปลอดภัยเท่าที่ใจของเราเอง

รักษาพระพุทธศาสนาที่ใจ

ฆราวาสต้องช่วยกันรักษาศาสนา อุบาสก อุบาสิกาต้องเข้มแข็ง …

Read moreพระพุทธศาสนา รักษาไว้ที่ใดก็ไม่ปลอดภัยเท่าที่ใจของเราเอง

สัมมาสติ กับสัมมาสมาธิ: เครื่องมือในการเจริญปัญญา

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

(๑) เครื่องมือในการเจริญปัญญา มีตัวหลัก ๒ ตัว คือ สัมมา …

Read moreสัมมาสติ กับสัมมาสมาธิ: เครื่องมือในการเจริญปัญญา

Page 2 of 5
1 2 3 4 5