หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรามีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง
ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
รูปธรรม นามธรรมนั่นเอง
เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A

สันตติขาด

สันตติขาด

เราต้องฝึกให้ได้จิตรู้ขึ้นมา แล้วสันตติคือความสืบต่อของจิตจะขาด จิตจะไม่ได้มีดวงเดียวยาวๆ แล้ว แต่จะขาดเป็นช่วงๆๆ แล้วตรงนี้เราจะเห็นแต่ละช่วงไม่เที่ยง จิตรู้ไม่เที่ยง จิตหลงไม่เที่ยง จิตรู้ก็ไม่เที่ยง จิตหลงก็ไม่เที่ยง ตรงที่จิตหลง จิตหลงไปดูก็ไม่เท ... อ่านต่อ
ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม

ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม

เรามีงานที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องทำ เราผ่านความยากลำบากมามากมายแล้ว จนกระทั่งได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีศรัทธา ได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์ ได้ฟังธรรม ทำชิ้นสุดท้ายของเราให้ดี ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม อย่างที่ว่ามาทั้งวันตั้งแต่เช้านี้ ฟังไม่ทันก็ไปดู YouT ... อ่านต่อ
อดทนให้เด็ดเดี่ยวลงไป

อดทนให้เด็ดเดี่ยวลงไป

เรียนธรรมะต้องสู้ ต้องอดทน ต้องเด็ดเดี่ยว ทนอะไรบ้าง อันแรกเลยทนต่อการสั่งสอนของครูบาอาจารย์ บางทีสิ่งที่ท่านสอนมันกระเทือนกิเลสเรา มันทรมานใจของเรา สิ่งที่ท่านบอกแต่ละอย่าง คือท่านไม่มาประคบประหงมเชียร์ไปเรื่อยๆ ให้เราสบายใจ อย่างนั้นไม่ใช่ ครูบาอาจ ... อ่านต่อ
แก่นของการปฏิบัติคือจิต

แก่นของการปฏิบัติคือจิต

แก่นของการปฏิบัติคือจิตนี้เอง เพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งไป สงบก็ช่าง ไม่สงบก็ช่าง แต่คอยรู้ทันจิตตนเองไป จิตที่ไม่สงบ ก็คือจิตที่มันไหลไปทางอารมณ์ต่างๆ ไหลไปคิด ไหลไปจมอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน ซื่อบื้ออยู่อย่างนั้น นั้นไม่สงบจริง แต่ตรงที่เรารู้ว่าจิต ... อ่านต่อ
ทำบุญให้เกิดกุศล

ทำบุญให้เกิดกุศล

บุญอะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้ขวาง พวกเราจะทอดกฐิน ทำบุญทำทานอะไร ทำไปเถอะ มันเป็นเครื่องอาศัยเวลาเราอยู่กับโลก บางคนร้องขอโดยตัวเองไม่มีต้นทุน ไม่มีใครช่วยได้หรอก นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมจัดทอดกฐิน ไม่ทอดได้ไหม ไม่ทอดก็ได้ๆ ไม่ได้อยากได้เงินได้ทองอะไร แต่ทอดแล ... อ่านต่อ
บุญกิริยาวัตถุ 10

บุญกิริยาวัตถุ 10

ไม่ว่าเราทำอะไร ทำบุญ ไปดูบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ แล้วก็ไปสำรวจใจลงไปอีกชั้นหนึ่ง สิ่งที่เราทำบุญนั้น เราทำไปแล้วสติเราดีไหม ทำไปแล้วกุศลเราเจริญขึ้นหรือเปล่า ลดละกิเลสไหม หรือว่าทำไปแล้วพอกพูนกิเลส พอกพูนความเห็นแก่ตัว อย่างนั้นไม่ทำเสียดีกว่า เพรา ... อ่านต่อ
หลักสูตรสู่มรรคผลนิพพาน

หลักสูตรสู่มรรคผลนิพพาน

งานพัฒนาจิตมี 3 งาน อันที่หนึ่งฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว อันที่สองแยกขันธ์ให้ได้ อันที่สามเห็นขันธ์แต่ละขันธ์ เห็นสภาวะแต่ละสภาวะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ดูซ้ำแล้วซ้ำอีก ดูสิมันจะโง่จนไม่ได้มรรคได้ผลเชียวหรือ ถ้าทำแบบนี้ไม่ได้ ชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปก็ง ... อ่านต่อ
ขันธ์ 5 เป็นที่รองรับความทุกข์

ขันธ์ 5 เป็นที่รองรับความทุกข์

ถ้าตัวเราไม่มี ก็ไม่มีที่รองรับความทุกข์อีกต่อไป เพราะสิ่งที่รองรับความทุกข์ไว้คือตัวขันธ์ 5 นั้น ย่อๆ ลงมาก็คือรูป นาม กาย ใจของเรา สังเกตดูความทุกข์ไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจ ถ้ามันเห็นความจริง กายก็ไม่ใช่เรา ใจมันก็ไม่ใช่เรา ความทุกข์มันก็ไม่มีที่ตั ... อ่านต่อ
สะสมการเห็นถูก

สะสมการเห็นถูก

เราก็จะเห็นแต่ละตัวๆ แต่ละสภาวะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไปทั้งสิ้น เราต้องการจะมาเห็นตรงนี้ เราไม่ได้ต้องการเห็นว่าราคะไม่เที่ยงแต่โทสะมันเที่ยง ไม่ใช่ ทุกตัวเหมือนกันหมดเลย สุขหรือทุกข์ก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ กุศลหรืออกุศลก็เสมอกันด้วยความเป็ ... อ่านต่อ

 

การปฏิบัติธรรมมี ๓ อัน อันแรก เราต้องรักษาศีล ๕ ข้อไว้ อันที่สอง คือการทำในรูปแบบ อันที่สาม คือการทำในชีวิตประจำวัน ต้องทำ

ครูบาอาจารย์ท่านสอน หัวใจของการปฏิบัติ คือ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ธรรมดานี่เอง เราไม่ได้นั่งเข้าฌานอยู่ที่ไหนเมื่อไร วันๆ หนึ่งจะทำสมาธิ เดินจงกรมได้สักเท่าไร โดยเฉพาะฆราวาส ทำได้ไม่มาก ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกธรรมดานี่เอง

ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตธรรมดาของเรานี้ได้ เราก็จะไปได้เร็วมาก ไม่แพ้พระ ในขั้นต้นๆ โสดาฯ สกาทาคาฯ ฆราวาสไม่แพ้พระหรอกในเรื่องของความเร็ว ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติ แล้วตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อาจจะเร็วกว่าพระด้วยซ้ำไป”

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๗๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611007A)

 

ธรรมะหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ช่วงส่งการบ้าน

 

เคยมีปัญหาชีวิต คิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง ทุกวันนี้ปฏิบัติภาวนา แต่จิตยังไหลออกนอกตลอด เป็นโมหะหรือว่าวิบากกรรม

คำถาม: เคยมีปัญหาชีวิต คิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง ทุกวันนี้ปฏิบัติภาวนา ทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิ แต่จิตยังไหลออกนอกตลอด เป็นโมหะหรือว่าวิบากกรรม ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะวิธีปฏิบัติให้หลุดพ้นด้วยค่ะ หลวงพ่อ: วิบากมันก็มี ฉะนั้นอย่าไปปฏิเสธมัน ทุกสิ่งที่เรามี ทุกสิ่งที่เราเป็น ทุกสิ่งที่เราพบ มันเป็นตัวผลแล้ว แต่ว่าวิบากทำให้เราเจอผลอันนี้ แต่เราไม่ได้ยอมจำนน เราต่อยอดจากจุดนี้ได้ เราสังเกตลงไปที่จิตของเราเรื่อยๆ เลย สภาวะอย่างนี้เกิดขึ้น จิตเราชอบ รู้ทัน สภาวะอย่างนี้เกิดขึ้น จิตไม่ชอบ รู้ทัน รู้อย่างนี ... อ่านต่อ

บริกรรมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า พยายามรู้กายรู้ใจ ขอทางสายกลางเฉพาะตัวที่ทำให้เป็นที่พึ่งของตนได้

คำถาม: ตั้งใจรักษาศีลและฝึกสติ บริกรรมคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ออกกำลังกายไป ทำงานบ้านไป ก็พยายามรู้กายรู้ใจ ขอทางสายกลางเฉพาะตัวที่ทำให้เป็นที่พึ่งของตนได้ค่ะ หลวงพ่อ: ตนเป็นที่พึ่งของตน รู้สึกกาย รู้สึกใจไป อย่าปล่อยให้ความเศร้าโศกครอบงำใจ บางทีภาวนาสลดสังเวชอะไรขึ้นมา ก็รู้ทัน ไม่ปล่อยให้มันครอบใจ ถ้ามันครอบใจ ใจก็จะอ่อนแอท้อแท้ลงไป ไม่ได้เร่งเร้าตัวเองให้ต่อสู้ ไม่ต้อง ไม่ต้องไปเร่งเร้ามัน แต่ไม่ปล่อยให้มันจมอยู่ในความเศร้าโศก เวลาจิตมันมีความเศร้าโศกเกิดขึ้น ให้รู้เข้าไปตรงๆ รู้ว่าจิตกำลังเศร้า ... อ่านต่อ

ต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท ไม่ขี้เกียจ เห็นถึงจิตที่คอยสั่งการคิดโน้นคิดนี้ ขอแนะแนวทางเพื่อความเจริญในธรรมค่ะ

คำถาม: ภาวนาทุกวัน สวดมนต์ตอนเช้า สายๆ เดินจงกรม 1 ชั่วโมง ต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองในเดือนหน้า ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ ไม่ขี้เกียจ เห็นถึงจิตที่คอยสั่งการคิดโน้นคิดนี้ คอยตามรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นช่วงๆ ขอหลวงพ่อแนะแนวทางเพื่อความเจริญในธรรมค่ะ หลวงพ่อ: เวลาชีวิตเรามีปัญหาอย่างนี้มันจะภาวนาเข้มแข็ง เวลาสบายเราก็เผลอๆ เพลินๆ ได้ แต่เวลามันจวนตัว จิตใจมันก็จะเข้มแข็งขึ้นมา อย่างพอรู้ว่าจะต้องผ่าสมองอย่างนี้ หรือบางคนเป็นมะเร็ง จะอยู่หรือจะไป ไม่ ... อ่านต่อ

คุณพ่อเพิ่งเสียชีวิต รู้สึกว่ามีก้อนทุกข์แน่นอยู่ที่กลางอก เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากกิเลส พยายามพิจารณาทุกสิ่งเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ ขอคำแนะนำไปปฏิบัติต่อค่ะ

คำถาม: สวดมนต์เดินจงกรมเช้า-เย็น คุณพ่อเพิ่งเสียชีวิต รู้สึกว่ามีก้อนทุกข์แน่นอยู่ที่กลางอก เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากกิเลส ที่อยากให้คุณพ่อยังอยู่ เพื่อจะได้ฟังธรรมะด้วยกันเหมือนเดิม พยายามพิจารณาทุกสิ่งเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ ตั้งใจว่าจะปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา ขอคำแนะนำไปปฏิบัติต่อค่ะ หลวงพ่อ: เวลาคนที่เรารักตายไป หรือสูญเสียไป ทิ้งเราไป มันก็เป็นธรรมะ ความจริงกำลังสอนเราอยู่ เป็นความจริงที่เผ็ดร้อน เป็นบทเรียนที่แรง เราก็จะดูใจของเราไป ใจเราเศร้าหมอง ถ้าพ่อเราไม่ตายจริงๆ เราจะกลุ้มใจ ถ้ ... อ่านต่อ

เห็นความหลงคิด ความโกรธ ความหดหู่ แต่ยังมีความไม่เป็นกลาง เมื่อโกรธอาจจะมีผิดศีลทางวาจาออกไปบ้าง

คำถาม: พอจะเห็นความหลงคิด ความโกรธ ความหดหู่ได้อยู่บ้าง เมื่อเห็นแล้วแต่ยังมีความไม่เป็นกลาง เช่น เมื่อโกรธอาจจะมีผิดศีลทางวาจาออกไปบ้างเวลาขับรถ อยากจะขอแนวทางเพิ่มเติมครับ หลวงพ่อ: เราห้ามมันไม่ได้ ความโกรธอะไร กิเลสอะไรห้ามมันไม่ได้หรอก มันเกิดก็เห็น มันตั้งอยู่ก็เห็น มันดับไปก็เห็น แค่นี้พอแล้ว โดยเฉพาะเวลาขับรถ เป็นเวลาปราบเซียน หลวงพ่อตอนเป็นโยมขับรถ เป็นเหมือนกัน บางทีขับๆ อยู่ มันปาดเรา ก็ด่ามันๆ ไม่ได้พูดออกมาหรอก แต่ด่าอยู่ในใจๆ คนโน้นมันไม่ได้ยิน เราได้ยินๆ เอง มันด่าตัวเองนี่ เพราะเข ... อ่านต่อ

ตอนนี้การเงินมีเสถียรภาพดีแล้ว อยากถามว่าถึงเวลาออกมาเป็นอาสาสมัคร และปฏิบัติธรรมเต็มที่หรือยัง

คำถาม: ทำในรูปแบบด้วยการไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทุกวัน 15 นาที – 1 ชั่วโมง ในชีวิตประจำวันสังเกตจิตใจและร่างกาย เห็นความแยกของกายและใจ ตอนนี้การเงินมีเสถียรภาพดีแล้ว อยากถามว่าถึงเวลาออกมาเป็นอาสาสมัคร และปฏิบัติธรรมเต็มที่หรือยังครับ หลวงพ่อ: ปฏิบัติธรรมมันต้องเต็มที่ทุกๆ เวลา ไม่ใช่รอการเงินดีแล้วถึงจะปฏิบัติได้ ไม่ใช่นะ ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ เดี๋ยวนี้ทำไปเลย มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลาง รู้ไป ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ ทำตลอ ... อ่านต่อ

เป็นโรคซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย อยากเลิกกินยา ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรม แล้วดูกายเคลื่อนไหว ควรปฏิบัติอย่างไร

คำถาม: เป็นโรคซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย อยากเลิกกินยา ตอนนี้มีหดหู่บ้าง ปฏิบัติธรรมมา 1 ปีกว่า ใช้พุทโธเป็นวิหารธรรม ทำในรูปแบบก่อนนอน ระหว่างนั่ง ฟุ้งนาน แล้วกลับมาพุทโธบ้าง แล้วดูกายเคลื่อนไหว เพราะชอบจับเส้นผม เห็นชอบไม่ชอบ ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ หลวงพ่อ: ต้องกินยา อย่าเลิก ถ้าหมอให้กินต้องกิน โรคซึมเศร้าบางทีมันเกิดจากสมอง ไม่ใช่เกิดจากจิต ถ้าเกิดจากสมอง สารเคมีในสมองเราไม่สมดุล ก็ต้องกินยา ส่วนจิตใจเป็นเรื่องของเรา ไม่มีใครรักษาแทนเราได้ ภาวนาอย่าให้เครียด ภาวนาไป เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว ... อ่านต่อ

มีโรคปวดหัวข้างเดียวมาเป็น 10 ปี ทำให้จิตไปคลุกกับทุกข์ แยกธาตุออกมาเป็นคนดูไม่ได้ กลัวตายแล้วไปทุคติภูมิ

คำถาม: จิตเคยเห็นจิตไม่ใช่เรา 2 ครั้ง ตอนนี้มีอุปสรรค 2 อย่าง คือสวดมนต์ไม่ได้ เพราะจะมีเรื่องเดือดร้อนในทางโลกทุกครั้ง พอหยุดสวดมาเป็นเดือน ชีวิตกลับดีขึ้น รวมถึงได้ส่งการบ้าน มีโรคปวดหัวข้างเดียวมาเป็น 10 ปี ทำให้จิตไปคลุกกับทุกข์ แยกธาตุออกมาเป็นคนดูไม่ได้ ซึ่งตอนไม่ปวดหัว แยกได้ กลัวตายแล้วไปทุคติภูมิค่ะ หลวงพ่อ: ที่ฝึกอยู่ก็โอเค มันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ล่ะ ทำไปสม่ำเสมอ ทุคติจะไปหรือไม่ไป สังเกตง่ายๆ มันไปไม่ไปก็เพราะจิตเรานี่ล่ะ จิตเศร้าหมองก็มีทุคติเป็นที่ไป หวังได้ว่าจะไปทุคติ จิตผ่องใสก็หวั ... อ่านต่อ

ยังพอใจไม่พอใจกับสภาวะที่เกิด ระหว่างวันรู้ร่างกายเคลื่อนไหว เห็นความหงุดหงิด กังวลกับสิ่งที่มากระทบ ไม่แน่ใจว่าแยกขันธ์ได้ไหม

คำถาม: ทำในรูปแบบทุกวัน รู้ร่างกายหายใจ ตรงจมูกบ้าง ท้องบ้าง ทั้งตัวบ้าง ยังพอใจไม่พอใจกับสภาวะที่เกิด ระหว่างวันรู้ร่างกายเคลื่อนไหว เห็นความหงุดหงิด กังวลกับสิ่งที่มากระทบ รักสุข เกลียดทุกข์มาก ไม่แน่ใจว่าแยกขันธ์ได้ไหม หรือแค่คิดเข้าข้างตัวเอง ขอหลวงพ่อชี้ข้อบกพร่องด้วยค่ะ หลวงพ่อ: แยกได้แล้ว ขันธ์มันก็ไม่ยากหรอกที่จะแยก มันแยกแล้วเราก็คอยรู้คอยดูไป กายมันทำงาน ใจมันทำงาน เวลามีข่าววุ่นวาย ไม่ดี เศรษฐกิจไม่ดี ข้าวของแพง ข้าวไม่ค่อยจะมีจะกินแล้ว รู้สึกลำบาก ใจกังวล รู้ว่ากังวล เฝ้ารู้เฝ้าดูไป ... อ่านต่อ

ชีวิตติดกับความหดหู่ ​เพราะแมวที่เลี้ยงไว้ป่วย จิตคอยสงสารสัตว์​ไปทั่ว​ กลัวความเจ็บป่วยพลัดพราก กลัวภาระ

คำถาม: ชีวิตติดกับความหดหู่ ​เพราะแมวที่เลี้ยงไว้ป่วย จนหายป่วยแต่ก็ยังทุกข์​ จิตคอยสงสารสัตว์​ไปทั่ว​ กลัวความเจ็บป่วยพลัดพราก กลัวภาระ​ เช้าตื่นมาหดหู่รุนแรง เย็นเริ่มลดลง​ ทำในรูปแบบได้น้อยลง​ เช้านั่ง 15 นาที​ค่ำนั่งสลับเดินรวม 35 นาที กลางวันท่องพุทโธ​หลงแล้วรู้ ขอคำแนะนำให้ความทุกข์ลดลงบ้างครับ หลวงพ่อ: ดูเข้าไปตรงๆ เลย มันห่วงแมวดูเข้าไปที่ความรู้สึกห่วงเลย พอจิตมันมีกำลังมันจะถอนตัวออกมา มันจะเห็นว่าความห่วง ความกังวล ความเศร้าหมอง เป็นของถูกรู้ถูกดู จิตเป็นคนรู้คนดู เลี้ยงสัตว์เมตตาสัตว ... อ่านต่อ

 

 

ประกาศวัดสวนสันติธรรม 17 มิถุนายน 2565

(วันที่ 17 มิถุนายน 2565)

ตามที่วัดสวนสันติธรรมได้ประกาศปิดวัดสวนสันติธรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อตอบสนองต่อมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของทางราชการนั้น
ขณะนี้สถานการณ์โรคระบาดได้ผ่อนคลายลงแล้ว วัดสวนสันติธรรมจึงขอแจ้งให้สาธุชนทั้งหลายทราบ ดังนี้

  1. เปิดให้สาธุชนเข้าวัดสวนสันติธรรมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 7.00 – 16.00 น.
  2. เปิดให้ทุกท่านเข้าฟังธรรมในศาลาใหญ่ได้ โดยใช้ระบบการจอง ซึ่งดำเนินการโดย มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์จองจะต้องฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม ซึ่งทางมูลนิธิฯจะประกาศวิธีการลงชื่อขอเข้าฟังธรรมให้ทราบต่อไป
  3. ทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในวัดสวนสันติธรรม ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร
  4. ท่านที่ประสงค์จะรับประทานอาหารจากโรงอาหาร ขอให้จัดเตรียมกล่องบรรจุอาหารและช้อนของท่านไปเอง ให้รักษาระยะห่างในการตักอาหาร แยกย้ายกันรับประทาน และเมื่อรับประทานเสร็จแล้ว ขอให้นำภาชนะและช้อนกลับไปล้างที่บ้านของท่าน
  5. พระภิกษุสามเณรที่เดินทางไปฟังธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม นิมนต์ฉันภัตตาหารได้ที่โรงอาหาร 2 ในเวลาประมาณ 8.00 น. และนั่งฟังธรรม ณ ที่นั้นต่อไป ยกเว้นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษาตั้งแต่ 20 พรรษาขึ้นไป นิมนต์เข้าไปนั่งในศาลาใหญ่ได้ และเมื่อหลวงพ่อปราโมทย์แสดงธรรมจบแล้ว จึงนิมนต์อาคันตุกะทุกรูป เข้าพบหลวงพ่อปราโมทย์ได้
  6. วัดสวนสันติธรรม ยังจัดให้มีการไลฟ์สดการแสดงธรรม ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ส่วนการส่งการบ้านกับหลวงพ่อปราโมทย์จะใช้ระบบ Zoom เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านทั่วโลกได้ส่งการบ้านอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับท่านที่ได้เข้าฟังธรรมในศาลาใหญ่ สามารถส่งการบ้านกับผู้ช่วยสอนที่อยู่ในศาลาใหญ่ได้ หลังจบการแสดงธรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป