หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรามีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง
ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
รูปธรรม นามธรรมนั่นเอง
เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A

ประกาศวัดสวนสันติธรรม (เพิ่มเติม)
(ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓) จากประกาศวัดสวนสันติธรรม ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๓.ซึ่งระบุว่า กรณีผู้ใดประสงค์จะถวายทานต่างๆ ให้กระทำได้ดังนี้ ๓.๑ การถวายอาหาร ให้นำไปมอบให้ผู้ปฏิบัติงานของวัดที่โรงอาห ...
อ่านต่อ
ประกาศวัดสวนสันติธรรม
(ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓) ตามที่วัดสวนสันติธรรมได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่า หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จะงดการแสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนอกและในวัดสวนสันติธรรม เนื่องจากมีสาธุชนให้ความสนใจไปร่วมชุมนุมฟังธรรมเป็นจ ...
อ่านต่อ
สุดยอดกรรมฐาน

สุดยอดกรรมฐาน

จิตที่เป็นผู้รู้ไม่ใช่ของประหลาด ในอภิธรรมบอกไว้ชัดเจนเลยว่าอะไรคือลักษณะของจิต ลักษณะเฉพาะของจิตก็คือ ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ... อ่านต่อ
วิธีเตรียมตัวตาย

วิธีเตรียมตัวตาย

พวกเราพยายามฝึกตัวเองให้ได้ตั้งแต่ก่อนที่จะตาย ค่อยๆ ภาวนาไปทุกวันๆ จิตใจจะมั่นคงเด็ดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะ เวลาจะตายเราทำอย่างไรดี ... อ่านต่อ
สังเวชนียสถาน

สังเวชนียสถาน

โยมถามหลวงพ่อว่า ควรจะปฏิบัติภาวนาอย่างไรเมื่อเดินทางไปสังเวชนียสถาน:
“พอดีได้มีโอกาสจะได้เดินทาง ไปสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าค่ะ
อยาก ... อ่านต่อ
ใบไม้หนึ่งกำมือ คืออริยสัจ 4

ใบไม้หนึ่งกำมือ คืออริยสัจ 4

ขอบเขตของพระพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ เราต้องเรียน เพื่อให้รู้ว่าหลักธรรมจริง ๆ เป็นยังไง
อันแรกเลยคือขอบเขตของพระพุทธศาสนา เป็นไปเ ... อ่านต่อ
ธรรมะจากเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก

ธรรมะจากเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก

พระเวสสันดรเมื่อก่อนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นงานบุญประจำปี ทางอีสานเรียกบุญผะเหวด มีทุกภาค ภาคกลางส่วนมากทำเดือน ๑๒ เวลาฟังเรื่องพระเวสสันดร ก็ได้ประโยชน์ต ... อ่านต่อ
การทำวิปัสสนา ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน

การทำวิปัสสนา ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน

การทำวิปัสสนา ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร ไม่มีอะไรซับซ้อน
อันแรก มีใจตั้งมั่นเป็นคนดู
เราจะเห็นรูปธรรม นามธรรม
เห็นกาย เห็นใจมันทำ ... อ่านต่อ
บุญใหญ่ หรือว่าบุญเล็กน้อย

บุญใหญ่ หรือว่าบุญเล็กน้อย

บุญแบบข้ามภพข้ามชาติ
หาคำอธิบายยาก เป็นเรื่องอจินไตย
แต่บุญที่เราเห็นปัจจุบันนั้นมี
ใจที่เสียสละ ใจที่ให้ มีความสุข
ใจที่อยากได้ของคนอื่น ... อ่านต่อ
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

สัมมาสติ กับสัมมาสมาธิ: เครื่องมือในการเจริญปัญญา

(๑)
เครื่องมือในการเจริญปัญญา มีตัวหลัก ๒ ตัว
คือ สัมมาสติ กับสัมมาสมาธิ
สัมมาสมาธิ คือ สภาวะที่จิตตั้งมั่น
อยู่กับเนื้อกับตัว โด ... อ่านต่อ
วัดผลด้วยตนเอง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดผลด้วยตัวเอง

(๑)
เรียนหลักของการปฏิบัติแล้ว พึ่งตัวเองให้มากที่สุด
ไม่ต้องไปถามคนอื่นเยอะ
ประโยคที่แย่มาก ไม่มีความรับผิดชอบในการถามก็คือ
“จิตหนูเป็นยั ... อ่านต่อ

การปฏิบัติธรรมมี ๓ อัน อันแรก เราต้องรักษาศีล ๕ ข้อไว้ อันที่สอง คือการทำในรูปแบบ อันที่สาม คือการทำในชีวิตประจำวัน ต้องทำ

ครูบาอาจารย์ท่านสอน หัวใจของการปฏิบัติ คือ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ธรรมดานี่เอง เราไม่ได้นั่งเข้าฌานอยู่ที่ไหนเมื่อไร วันๆ หนึ่งจะทำสมาธิ เดินจงกรมได้สักเท่าไร โดยเฉพาะฆราวาส ทำได้ไม่มาก ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกธรรมดานี่เอง

ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตธรรมดาของเรานี้ได้ เราก็จะไปได้เร็วมาก ไม่แพ้พระ ในขั้นต้นๆ โสดาฯ สกาทาคาฯ ฆราวาสไม่แพ้พระหรอกในเรื่องของความเร็ว ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติ แล้วตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อาจจะเร็วกว่าพระด้วยซ้ำไป”

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๗๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611007A)