หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสติปัญญาแท้ๆ เกิดมรรคเกิดผลได้ มีไม่มากหรอก จำหลักสั้นๆ ไว้นิดเดียว
ให้เรามีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
หลวงพ่อไปรวบรวมหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ย่อลงมาเหลือเท่านี้เอง
ถ้าพูดให้ถูกๆ ก็มีสติรู้รูป รู้นาม ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
รูปธรรม นามธรรมนั่นเอง
เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรา

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๗ ไฟล์ 531010A

กัลยาณมิตร

กัลยาณมิตร

(๑) อยู่กับโลกต้องรู้จักเลือกคบคน
ถ้าเราไม่รู้จักเลือกคบคน เราจะไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
อย่างการอยู่ในโลกต้องทำมาหากิน
คนจะทำมาหากินแล้ว ... อ่านต่อ
หมาจรจัด

หมาจรจัด

โยม: ปกติแล้ว จะดูแลหมาจรจัดอะไรอย่างนี้ค่ะ มีที่จะโดนฆ่า ก็เอามาเลี้ยงด้วย ก็เลยกังวลว่า ถ้าตอนสุดท้าย สมมุติว่าก่อนตายแล้วจิตเราไปคิด… ถึงแม้ว่าจ ... อ่านต่อ
รู้ทันใจ กับโรคซึมเศร้า

รู้ทันใจ กับโรคซึมเศร้า

โยม: ตอนนี้เป็น panic และซึมเศร้าเจ้าค่ะ และเป็นเยอะ พอทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ ทำไมมันไม่หยุดทุกข์เจ้าคะ หลวงพ่อ: ยังดูไม่ครบ ทุกข์รู้ ... อ่านต่อ
ลูกศิษย์หลวงพ่อ

ลูกศิษย์หลวงพ่อ

ทำทานตามโอกาส ไม่เมาในทาน
รักษาศีลเป็นนิจ เรียกว่า นิจศีล
ฝึกสมาธิทุกวัน ไม่ย่อหย่อน
เจริญปัญญา เมื่อตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบอารมณ์
เร ... อ่านต่อ
กถาวัตถุ ๑๐

กถาวัตถุ ๑๐

มีคำถาม พวกเราลองตอบแทนหลวงพ่อดู ข้อที่หนึ่ง “มีธรรมะอันไหนที่เมื่อเราทำมากๆ แล้วจะทำให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม” ข้อที่สอง “มีธรรมะอะไรที่ทำมากๆ แล้ ... อ่านต่อ
ฝึกเล็กนิดเดียว

ฝึกเล็กนิดเดียว

มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ฝึกแล้วเราจะได้ของดี
พอเรามีสติ มีสมาธิที่ถูกต้อง
รู้เป้าหมายว่าทำไป ไม่ใช่เพื่อ ... อ่านต่อ
รักษาใจยามเจ็บไข้

รักษาใจยามเจ็บไข้

สำหรับคนที่เจ็บป่วย ทำใจไว้อย่างหนึ่งว่าความเจ็บป่วยก็เป็นของชั่วคราว มันไม่มีใครหรอกเจ็บตลอดชาติ เจ็บตลอดเวลา ความเจ็บปวดมันก็อยู่ชั่วคราว มันมาแล้ว ... อ่านต่อ
แก้กรรม

แก้กรรม

เมื่อมีโยมทุกข์มากมาขอให้หลวงพ่อช่วย หลวงพ่อ: “ช่วยได้จริงๆ นะ ท่องไว้เลยว่า ‘ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นของชั่วคราว̵ ... อ่านต่อ
ศีล สมาธิ ปัญญา

ศีล สมาธิ ปัญญา

รักษาศีลแล้วสมาธิจะเกิดง่าย
ศีลไม่ดี สมาธิจะค่อยๆ เสื่อมไป
ตัวอย่างที่เห็นได้คือเทวทัต
เทวทัตสมาธิดี
ดีขนาดจนถึงได้ฌาณจิต ได้อภิญญา
ชำน ... อ่านต่อ

การปฏิบัติธรรมมี ๓ อัน อันแรก เราต้องรักษาศีล ๕ ข้อไว้ อันที่สอง คือการทำในรูปแบบ อันที่สาม คือการทำในชีวิตประจำวัน ต้องทำ

ครูบาอาจารย์ท่านสอน หัวใจของการปฏิบัติ คือ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ธรรมดานี่เอง เราไม่ได้นั่งเข้าฌานอยู่ที่ไหนเมื่อไร วันๆ หนึ่งจะทำสมาธิ เดินจงกรมได้สักเท่าไร โดยเฉพาะฆราวาส ทำได้ไม่มาก ชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกธรรมดานี่เอง

ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตธรรมดาของเรานี้ได้ เราก็จะไปได้เร็วมาก ไม่แพ้พระ ในขั้นต้นๆ โสดาฯ สกาทาคาฯ ฆราวาสไม่แพ้พระหรอกในเรื่องของความเร็ว ถ้ารู้หลักของการปฏิบัติ แล้วตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อาจจะเร็วกว่าพระด้วยซ้ำไป”

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๗๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611007A)