ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แนวทางหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ

… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”

www.dhamma.com เว็บไซต์เผยแผ่งานสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชอย่างเป็นทางการ สนับสนุนโดยมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หากมีคำถาม คำแนะนำ หาข้อมูลไม่พบ หรือคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อผู้ดูแลระบบ

RSS ไฟล์เสียงเทศนาล่าสุด

 • 580926 สวนสันติธรรม ๖๒ 26 ก.ย. 58
  "สังเกตเอา สังเกตของจริง ร่างกายนี้มันสุขหรือมันทุกข์ มันบังคับได้จริงหรือไม่ได้จริง สังเกตเอาว่าจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง บังคับได้หรือไม่ได้ ค่อยๆ ดูค่อยๆ สังเกตไป สบายสบาย ไม่รีบร้อน ถ้ารีบร้อนน่ะใจวุ่นวาย เรียกว่าเสียสมาธิเลย ใจวุ่นวาย ฟุ้งซ่าน จะรีบๆ ดูนะ ใจฟุ้งซ่านไม่มีความสุขความสงบละ มันดูไม่รู้เรื่อง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘
 • 580919 สวนสันติธรรม ๖๒ 19 ก.ย. 58
  "ใจไม่เป็นกลาง ใจจะดิ้น ดิ้นแล้วก็ดูสภาวะได้ไม่ชัด ถ้าใจไม่ดิ้น ใจสงบ ใจสบาย ใจเป็นกลาง มันจะรู้ทุกอย่างตรงตามความเป็นจริง มันจะเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนั้นมาแล้วก็ไป ไม่เกี่ยวอะไรกับเรา จิตทำหน้าที่เป็นคนดู เมื่อเห็นมากเข้าๆ ปัญญาแก่กล้ามากขึ้น ในที่สุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
 • 581101 บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 58
  "ร่างกายอันหนึ่ง ทุกขเวทนาอันหนึ่ง ความไม่ชอบเป็นตัวสังขาร จิตเป็นคนรู้ เราไม่รักษาตัวใดตัวหนึ่ง เราเห็นแต่ละตัวว่าทำหน้าที่ของมันไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่บ้านจิตสบาย วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • 581029 วัดนวลนรดิศวรวิหาร 29 ต.ค. 58
  ธรรมะภาคปฏิบัติ ต้องเอาใจมาแลกกัน คนฟังต้องมีความสนใจ อยากจะฟังธรรมะ ต้องมีความสงบ มีความสำรวม มีสมาธิ ธรรมะก็จะถ่ายทอดจากผู้แสดงไปสู่ใจของผู้ฟัง เรียกว่าเรียนกันด้วยจิตต่อจิต ไม่ใช่เรียนกันด้วยปากกับสมอง
 • sci580914 ครูบาอ๊า "ประวัติครูบาอาจารย์" คอร์สคนจีน 5 14 ก.ย. 58
  ธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (ครูบาอ๊า) "ประวัติครูบาอาจารย์" ในคอร์สคนจีน 5 พร้อมแปลภาษาจีน วันที่ 14 กันยายน 2558