ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แนวทางหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เรื่องเรียบง่ายและธรรมดาที่เรียกว่าธรรมะ

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ

… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”

กรรมฐานที่สำคัญคือในชีวิตประจำวัน

เราต้องฝึกตัวเอง ทุกอย่างในชีวิตเราทำกรรมฐานได้หมดเลยถ้าทำเป็น คล้ายๆ วิชานินจาวิชาของหลวงพ่อ นี่วิชานินจาใช้ทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลย วิชาที่หลวงพ่อสอนให้ทุกอย่างเป็นกรรมฐาน กุศลก็สอนกรรมฐานเราได้ อกุศล โลภ โกรธ หลง ก็สอนกรรมฐานได้

อย่างร่างกายนี่สอนให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นามธรรมก็สอนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ความสุข – ความทุกข์ก็สอนกรรมฐาน ความดี – ความชั่วก็สอนกรรมฐาน ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเรานี่สอนกรรมฐานได้หมดเลย เราคอยสนใจคอยเรียนคอยรู้ไป นี่คือการเจริญปัญญาเรียกว่าการเจริญสติ เจริญปัญญาในชีวิตประจำวัน บางคนเจริญปัญญาได้เฉพาะตอนอยู่ในสามธิหรือทำในรูปแบบ อยู่ในชีวิตจริงเจริญไม่ได้ เผอิญชีวิตของเราส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐาน เราเก่งเฉพาะในห้องกรรมฐาน ออกมาข้างนอกทำไม่เป็น วันๆ หนึ่งจะได้สักเท่าไร

หลวงพ่อหลอมรวมกรรมฐานเข้ากับชีวิตจริงๆ ตั้งแต่ตื่นนอน ตื่นนอนขึ้นมาจิตเป็นอย่างไร กายเป็นอย่างไร จะอาบน้ำ จะกินข้าว จะขึ้นรถ จะทำอะไรต่ออะไร ดูกายดูใจไปเรื่อย

ฝึกนะ ครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยว่า สำคัญที่สุดเลยคือการฝึกในชีวิตประจำวันให้ได้ เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ตรงนี้

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จากซีดีแสดงธรรม ณ​ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗ ไฟล์ ๕๗๑๑๒๙B

วัดสวนสันติธรรม ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลาแสดงธรรม ๗.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ตรวจสอบวันเปิด-ปิดของวัดสวนสันติธรรม และวันที่หลวงพ่อแสดงธรรมนอกสถานที่ได้ที่หน้าปฏิทินธรรม หรือโทรศัพท์ 081-557-9878 ทั้งนี้ไม่ควรสอบถามก่อนวันเดินทางนานเกินไป เพราะพระอาจารย์อาจมีกิจฉุกเฉินได้เสมอ

คลิกที่นี่เพื่อเปิดแผนที่บนหน้าต่างใหม่

สวนสันติธรรมเปิดให้เข้าฟังธรรมตามวันที่กำหนด ประตูเปิดประมาณ ๖.๓๐ น. เริ่มเทศน์ ๗.๓๐-๘.๐๐ น. (พักฉันเช้า) และเทศน์ต่อเวลา ๘.๔๐-๑๐.๐๐ น. ทางสวนสันติธรรมมีกิจของสงฆ์ที่จะต้องกระทำ จึงขอความกรุณาให้มาในช่วงเวลา ๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. เท่านั้น (หมายถึงพระอาคันตุกะที่ไม่ได้นัดหมายและญาติโยมที่ไม่มีหน้าที่ด้านภารกิจกับทางสวนฯ)

www.dhamma.com เว็บไซต์เผยแผ่งานสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชอย่างเป็นทางการ สนับสนุนโดยมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หากมีคำถาม คำแนะนำ หาข้อมูลไม่พบ หรือคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อผู้ดูแลระบบ