หน้าแรก

iLPhome

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ

… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Update รายการสื่อธรรมมูลนิธิฯ 24/6/58
ท่านที่ต้องการขอสื่อธรรม กรุณาส่งข้อความขอมาทางกล่องข้อความ inbox message หรือส่ง email มาที่ [email protected] เท่านั้น โดยระบุ
1. รายการที่ต้องการขอ (กรุณาขอเท่าที่จะศึกษาปฏิบัติได้ครบในระยะเวลาหนึ่ง หากครบแล้วค่อยขอมาใหม่ได้เสมอค่ะ)
2. ชื่อที่อยู่เพื่อการจัดส่ง
*ขออนุญาตไม่รับข้อความ comment ข้างใต้โพสต์นะคะ เพราะเมื่อข้อความเข้ามามากๆ admin จะเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ บางท่านอาจไม่ได้รับสื่อธรรมที่ขอมาค่ะ*
หนังสือ
1. วิถีแห่งความรู้แจ้ง
2. แด่เธอผู้มาใหม่
3. คู่มือการปฏิบัติธรรม
4. เรียนธรรมคู่
5. ทางเอก
6. วิมุตติมรรค
7. อริยสัจ
8. แก่นธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
9. ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร
10. จิตตั้งมั่น
11. แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา (รายการเดียวกับรายการที่ 21 ฉบับภาษาอังกฤษ)
12. ประมวลพระธรรมเทศนา 1
13. ประมวลพระธรรมเทศนา 2
14. ประมวลพระธรรมเทศนา 3
15. ทางเอก 1 ทางผิดที่ติดตาย (เล่มแยกของรายการที่ 5)
16. ทางเอก 2 ทางสายกลาง (เล่มแยกของรายการที่ 5)
17. ทางเอก 3 หัวใจกรรมฐาน (เล่มแยกของรายการที่ 5)
18. ทางเอก 4 ของฝากจากการปฏิบัติธรรม (เล่มแยกของรายการที่ 5)
19. ต้นทุนที่เรียกว่าธรรม
20. ธรรมะโดนใจ
21. แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
22. โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตรธรรม
23. Freedom from Suffering (ภาษาอังกฤษ)
24. To see the truth (ภาษาอังกฤษ)
CD MP3
1. เสียงอ่าน วิถีแห่งความรู้แจ้ง
2. เสียงอ่าน วิมุตติมรรค
3. เสียงอ่าน ประทีป
4. เสียงอ่าน ทางเอก
5. เสียงอ่าน แก่นธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
6. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 1-22 ไม่มีถาม-ตอบ
7. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชินศาลา ครั้งที่ 23-40 ไม่มีถาม-ตอบ
8. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชินศาลา ครั้งที่ 41-50 ไม่มีถาม-ตอบ
9. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชินศาลา ครั้งที่ 51-60
10. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชินศาลา ครั้งที่ 61-70
11. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 51
12. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 52
13. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 53
14. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 54
15. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 55
16. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 56
17. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 57
18. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 58
19. เริ่มต้นจนถึงรู้แจ้ง (เหมาะสำหรับผู้เริ่มใหม่)
20. รวมเทศน์นอกวัด 2557 แผ่นที่ 6
21. รวมเทศน์นอกวัด 2557 แผ่นที่ 7
22. รวมเทศน์นอกวัด 2557 แผ่นที่ 8
23. รวมเทศน์นอกวัด 2557 แผ่นที่ 9
24. รวมเทศน์นอกวัด 2558 แผ่นที่ 10
25. รวมเทศน์นอกวัด 2558 แผ่นที่ 11
26. รวมเทศน์นอกวัด 2558 แผ่นที่ 12
27. คอร์สอบรมคนจีน 1 แผ่นที่ 1
28. คอร์สอบรมคนจีน 1 แผ่นที่ 2
29. คอร์สอบรมคนจีน 1 แผ่นที่ 3
30. คอร์สอบรมคนจีน 1 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 1
31. คอร์สอบรมคนจีน 1 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 2
32. คอร์สอบรมคนจีน 1 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 3
33. คอร์สอบรมคนจีน 2 แผ่นที่ 1
34. คอร์สอบรมคนจีน 2 แผ่นที่ 2
35. คอร์สอบรมคนจีน 2 แผ่นที่ 3
36. คอร์สอบรมคนจีน 2 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 1
37. คอร์สอบรมคนจีน 2 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 2
38. คอร์สอบรมคนจีน 2 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 3
39. คอร์สอบรมคนจีน 3 แผ่นที่ 1
40. คอร์สอบรมคนจีน 3 แผ่นที่ 2
41. คอร์สอบรมคนจีน 3 แผ่นที่ 3
42. คอร์สอบรมคนจีน 3 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 1
43. คอร์สอบรมคนจีน 3 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 2
44. คอร์สอบรมคนจีน 3 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 3
DVD
1. mp3 รวมเทศน์นอกวัด 2555
2. รวมแผ่น mp3 38-43
3. Animation แนวทางการปฏิบัติธรรม
4. VDO แสดงธรรมที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 29/5/2552 มี subtitle จีน
5. VDO แสดงธรรมที่ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 30/4/2556 มี subtitle จีน
6. VDO แสดงธรรมที่ บ้านจิตสบาย 5/5/2556 มี subtitle จีน
7. VDO แสดงธรรมที่ ศาลาลุงชิน 21/7/2556 มี subtitle จีน
... อ่านต่อSee Less

7 days ago

Mod Rucha, Oq Oq and 48 others like this

View previous comments

Suparp Krachangchomeสาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ7 days ago
ปวีย์สุดา ประสงค์วรานนท์สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิคะ6 days ago
รู้เห็น ตามเป็นจริงน่าจะมีซีดีการเทศน์สำหรับบรรพชิตนะครับ สำหรับวัดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำ ได้อานิสงค์ทั้งการฝึกหัดตนเองและสอนผู้อื่นดวย5 days ago
Benjawan Boonkubonอยากฟังเพื่อเอามาปฏิบัติต้องติดต่ออย่างไรค่ะ2 days ago

Comment on Facebook

update จุดแจกฟรีสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ทั้งหมด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 (แต่ละจุดอาจมีรายการสื่อไม่ครบทุกรายการ)
1. ร้านอาหารเหมือนฝัน ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.02-5737381
2. ร้านอาหารเหมือนฝัน นาวง ถ.นาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร. 02-9786135
3. พรีมา พับบลิชชิง ซ.พัฒนาการ 30 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
โทร. 02-7175111
4. ร้านสมใจ ชั้น 3 จามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-1605219
5. ร้านสมใจ ชั้น 5 ร้านสมใจสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ โทร. 02-2313291
6. ร้านอันอัน มินิมาร์ท ซ.ลาดพร้าว 47 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 02-5303518, 02-5381232
7. คลินิกจิรวรรณทันตแพทย์ ถ.สุขเกษม อ.เมือง จ.สกลนคร โทร. 042-712318
8. ศูนย์พัฒนาจิตสร้างสุขใจ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 055-270300
9. ร้านป้านิดสังฆภัณฑ์ สหกรณ์พระนคร เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 090-6565694
10. ห้องสมุดชินวงส์ วัดวังหิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 087-3084387
11. อุไรวรรณทันตคลินิก ถ.ลาดพร้าว (ระหว่าง ซ.99-101) โทร. 029323783-5
12. คลินิกเด็ก ปากซอยประชาอุทิศ 16 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โทร. 02-8708287
13. ร้านยาสวัสดี ตรงข้ามหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ จ.ประจวบคีรีขันธ์
14. ร้านจงไพศาล ถ.สุขสถิตย์ อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-711096
15. ร้านบีแอนด์เค ชั้นใต้ดิน โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 2 เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ โทร.02-6270088
16. ดีเพ็ญ-วรฤทธิ์คลินิก เยื้องสรรพากรจังหวัด อ.เมือง จ.อยุธยา โทร. 035-244525
17. คลินิกหมอสมชาย (หู คอ จมูก) ตรงข้ามอนุบาลสวนสน ถ.สนามกีฬา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18. คลินิกแพทย์หญิงโชติมา ถ.เอื้ออารีย์ อ.เมือง จ.เลย
19. งานชันสูตร โรงพยาบาลหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
20. อำนวยเภสัช 35/12 หมู่ 3 อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทร. 038-601132
21. ร้านจึงเจริญ ถ.ศรีวิเศษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร. 045-612195
22. ราชสีมาพงษ์สาร ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-255230, 044-256251
23. เฮือนเพ็ญ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ถ.ราชมรรคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-814548
24.บ้านขนมนันทวัน ตรงข้ามเขาวัง ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. 032-419911
25. เอกชัยสาลี่สุพรรณ 222/2 หมู่ 5 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร. 035-525111, 035-412427, 035-511353
26. ร้านประจักษ์เบเกอรี่ ถ.สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-7111063
27. ร้านรินขนมไทย 15/2 หมู่ 3 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 038-512534 , 038-513777
28. บ้านจิตสบาย 101 ถ.สุขาภิบาลบางระมาด เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-4483392
29. ลาเดอมาคลินิก 571/5 หมู่ 1 ถ.มอใหม่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทร. 085-4511242
30. ร้านสกลงามพร้อม 1815/5 ซ. บ.ข.ส.เก่า อ.เมือง จ.สกลนคร โทร. 042-733139
31.วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
32. Vila Villa Studio Photo 288 ถนน นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร 091-438-9999, 084-338-5555 10.00-18.00น.ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
33. อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ 88/41 โครงการ ทีทีเอ็นอเวนิว ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-2854318-9 จ-ศ. 09.00 - 18.00 น. เสาร์ 10.00 - 17.00 น.
34. ร้านโอมกิ๊ฟแอนด์การ์ด 199/63 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร. 087-5550128
35. เบสท์คลีนคาร์แคร์ สหกรณ์ร้านค้าแห่งใหม่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด
36. ร้านอภัยภูเบศร โดยประสานสุขโอสถ บริเวณลานจอดรถชั้น 1 (P1) ฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 (สถานีรถไฟฟ้า BRT เจริญราษฎร์) กรุงเทพฯ โทร. 02-2917289-90 หรือ 081-8604859
37. ร้านธรรมดี สังฆภัณฑ์ 87/29 หมู่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-440019 หรือ 087-0871133 เปิดทุกวัน 06.30 - 19.00 น.
38. สถาบัน Bright Brain Academy เลขที่ 555/69 โครงการ Fifth Avenue ตรงข้ามตลาดรวมโชค ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 089-6327032 เปิดทุกวัน 9:00-18:00 น.
... อ่านต่อSee Less

7 days ago

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บ dhamma.com

ดูแบบเต็มใน FB เพจ

กนิษฐา ชนะศิลศรีโยธิน, Vijittra Chaimun and 23 others like this

View previous comments

ป๋อง และครอบครัวขอบพระคุณครับ16 hours ago
Napatsorn Chaivongvuthikulขอบคุณคะที่บอก12 hours ago

Comment on Facebook

www.dhamma.com เว็บไซต์เผยแผ่งานสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชอย่างเป็นทางการ สนับสนุนโดยมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หากมีคำถาม คำแนะนำ หาข้อมูลไม่พบ หรือคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อผู้ดูแลระบบ