หน้าแรก

iLPhome

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด

การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ

… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

เพิ่มจุดแจก จังหวัดน่านค่ะ
ชื่อร้าน มิตรอุดม ที่อยู่ 149 ม.5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์ 080-1201260
... อ่านต่อSee Less

13 hours ago

Update รายการสื่อธรรมมูลนิธิฯ 24/6/58
ท่านที่ต้องการขอสื่อธรรม กรุณาส่งข้อความขอมาทางกล่องข้อความ inbox message หรือส่ง email มาที่ [email protected] เท่านั้น โดยระบุ
1. รายการที่ต้องการขอ (กรุณาขอเท่าที่จะศึกษาปฏิบัติได้ครบในระยะเวลาหนึ่ง หากครบแล้วค่อยขอมาใหม่ได้เสมอค่ะ)
2. ชื่อที่อยู่เพื่อการจัดส่ง
*ขออนุญาตไม่รับข้อความ comment ข้างใต้โพสต์นะคะ เพราะเมื่อข้อความเข้ามามากๆ admin จะเก็บข้อมูลได้ไม่ครบ บางท่านอาจไม่ได้รับสื่อธรรมที่ขอมาค่ะ*
หนังสือ
1. วิถีแห่งความรู้แจ้ง
2. แด่เธอผู้มาใหม่
3. คู่มือการปฏิบัติธรรม
4. เรียนธรรมคู่
5. ทางเอก
6. วิมุตติมรรค
7. อริยสัจ
8. แก่นธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
9. ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร
10. จิตตั้งมั่น
11. แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา (รายการเดียวกับรายการที่ 21 ฉบับภาษาอังกฤษ)
12. ประมวลพระธรรมเทศนา 1
13. ประมวลพระธรรมเทศนา 2
14. ประมวลพระธรรมเทศนา 3
15. ทางเอก 1 ทางผิดที่ติดตาย (เล่มแยกของรายการที่ 5)
16. ทางเอก 2 ทางสายกลาง (เล่มแยกของรายการที่ 5)
17. ทางเอก 3 หัวใจกรรมฐาน (เล่มแยกของรายการที่ 5)
18. ทางเอก 4 ของฝากจากการปฏิบัติธรรม (เล่มแยกของรายการที่ 5)
19. ต้นทุนที่เรียกว่าธรรม
20. ธรรมะโดนใจ
21. แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
22. โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ทางเดินสู่โลกุตรธรรม
23. Freedom from Suffering (ภาษาอังกฤษ)
24. To see the truth (ภาษาอังกฤษ)
CD MP3
1. เสียงอ่าน วิถีแห่งความรู้แจ้ง
2. เสียงอ่าน วิมุตติมรรค
3. เสียงอ่าน ประทีป
4. เสียงอ่าน ทางเอก
5. เสียงอ่าน แก่นธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
6. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชิน ครั้งที่ 1-22 ไม่มีถาม-ตอบ
7. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชินศาลา ครั้งที่ 23-40 ไม่มีถาม-ตอบ
8. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชินศาลา ครั้งที่ 41-50 ไม่มีถาม-ตอบ
9. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชินศาลา ครั้งที่ 51-60
10. แสดงธรรมที่ศาลาลุงชินศาลา ครั้งที่ 61-70
11. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 51
12. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 52
13. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 53
14. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 54
15. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 55
16. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 56
17. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 57
18. แสดงธรรมที่วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ 58
19. เริ่มต้นจนถึงรู้แจ้ง (เหมาะสำหรับผู้เริ่มใหม่)
20. รวมเทศน์นอกวัด 2557 แผ่นที่ 6
21. รวมเทศน์นอกวัด 2557 แผ่นที่ 7
22. รวมเทศน์นอกวัด 2557 แผ่นที่ 8
23. รวมเทศน์นอกวัด 2557 แผ่นที่ 9
24. รวมเทศน์นอกวัด 2558 แผ่นที่ 10
25. รวมเทศน์นอกวัด 2558 แผ่นที่ 11
26. รวมเทศน์นอกวัด 2558 แผ่นที่ 12
27. คอร์สอบรมคนจีน 1 แผ่นที่ 1
28. คอร์สอบรมคนจีน 1 แผ่นที่ 2
29. คอร์สอบรมคนจีน 1 แผ่นที่ 3
30. คอร์สอบรมคนจีน 1 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 1
31. คอร์สอบรมคนจีน 1 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 2
32. คอร์สอบรมคนจีน 1 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 3
33. คอร์สอบรมคนจีน 2 แผ่นที่ 1
34. คอร์สอบรมคนจีน 2 แผ่นที่ 2
35. คอร์สอบรมคนจีน 2 แผ่นที่ 3
36. คอร์สอบรมคนจีน 2 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 1
37. คอร์สอบรมคนจีน 2 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 2
38. คอร์สอบรมคนจีน 2 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 3
39. คอร์สอบรมคนจีน 3 แผ่นที่ 1
40. คอร์สอบรมคนจีน 3 แผ่นที่ 2
41. คอร์สอบรมคนจีน 3 แผ่นที่ 3
42. คอร์สอบรมคนจีน 3 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 1
43. คอร์สอบรมคนจีน 3 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 2
44. คอร์สอบรมคนจีน 3 (ภาษาไทย) แผ่นที่ 3
DVD
1. mp3 รวมเทศน์นอกวัด 2555
2. รวมแผ่น mp3 38-43
3. Animation แนวทางการปฏิบัติธรรม
4. VDO แสดงธรรมที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 29/5/2552 มี subtitle จีน
5. VDO แสดงธรรมที่ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 30/4/2556 มี subtitle จีน
6. VDO แสดงธรรมที่ บ้านจิตสบาย 5/5/2556 มี subtitle จีน
7. VDO แสดงธรรมที่ ศาลาลุงชิน 21/7/2556 มี subtitle จีน
... อ่านต่อSee Less

1 week ago

Pieng Pieng, Naphat Piriyalertsak and 23 others like this

View previous comments

Suparp Krachangchomeสาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ1 week ago
ปวีย์สุดา ประสงค์วรานนท์สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิคะ1 week ago
รู้เห็น ตามเป็นจริงน่าจะมีซีดีการเทศน์สำหรับบรรพชิตนะครับ สำหรับวัดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำ ได้อานิสงค์ทั้งการฝึกหัดตนเองและสอนผู้อื่นดวย1 week ago
Benjawan Boonkubonอยากฟังเพื่อเอามาปฏิบัติต้องติดต่ออย่างไรค่ะ5 days ago   ·  1

Comment on Facebook

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บ dhamma.com

Anyaphat Phatjiam, Korn Prakobkij and 23 others like this

View previous comments

ป๋อง และครอบครัวสาธุ กราบ กราบ กราบ หลวงพ่อครับ12 hours ago   ·  1
Cit Concudสาธุสาธุสาธุ ^_/\_^7 hours ago
ณรงค์ วิริโยธินสาธุครับ10 hours ago

Comment on Facebook

Anyaphat Phatjiam, Nammon Madee and 23 others like this

View previous comments

ป๋อง และครอบครัวสาธุกราบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ17 hours ago

Comment on Facebook

www.dhamma.com เว็บไซต์เผยแผ่งานสอนของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชอย่างเป็นทางการ สนับสนุนโดยมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หากมีคำถาม คำแนะนำ หาข้อมูลไม่พบ หรือคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อผู้ดูแลระบบ