คุณมาลี ปาละวงศ์

"ภาวนาเอาออกนะไม่ได้เอาเข้า
ถ้าเมื่อไรคุณยังนึกว่าภาวนาเพื่อให้จิตมันหลุดพ้น เพื่อให้มันพ้นทุกข์
เพื่อให้เราได้ ได้เป็นพระอริยะ เพื่อเราไม่ให้มันทุกข์
เพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่าน เพื่อให้จิตนี้มีความสุข ยังไม่ใช่เลย
เมื่อไรจิตยังเดินอย่างนี้อยู่ ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ ยังไงก็ไม่ใช่
มันจะได้ต่อเมื่อมันไม่มีเหลือเลยตรงนี้
เพราะมันจะเสมอกันด้วยไตรลักษณ์ทั้งหมด ดีก็ไม่เที่ยง ไม่ดีก็ไม่เที่ยง
ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยง มีสติก็ไม่เที่ยง
เพราะถ้าสติมีแล้วเที่ยงมันก็คือเพ่งนั้นแหละ
เพราะงั้นเราต้องกลับมารู้ความเป็นจริงของหลักมันก่อน
ว่าการภาวนาสายอย่างนี้ที่เราต้องการ การพ้นทุกข์นี่มันเอาออกหมดเลย"

สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ 24 เม.ย. 59 (mle590424B)


FileAction
mle591015C - คุณมาลี - โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ภูเก็ต 15 ต.ค. 59 C  Download  
mle591015B คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ภูเก็ต 15 ต.ค. 59 B  Download  
mle591015A คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต 15 ต.ค.​59 A  Download  
mle590925B คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 B  Download  
mle590925A คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 A  Download  
mle590918B คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 18 ก.ย. 59 B  Download  
mle590918A คุณมาลี สวนสันติธรรม 18 ก.ย. 59 A  Download  
mle590910B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ก.ย. 59 B  Download  
mle590910A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ก.ย. 59 A  Download  
mle590827B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 27 ส.ค. 59 B  Download  
mle590827A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 27 ส.ค. 59 A  Download  
mle590821 คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 21 ส.ค. 59  Download  
mle590807B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 7 ส.ค. 59 B  Download  
mle590807A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 7 ส.ค. 59 A  Download  
mle590719B คุณมาลี สวนสันติธรรม 19 ก.ค. 59 B  Download  
mle590719A คุณมาลี สวนสันติธรรม 19 ก.ค. 59 A  Download  
mle590717B คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 17 ก.ค. 59 B  Download  
mle590717A คุณมาลี วัดสวนสันติธรรม 17 ก.ค. 59 A  Download  
mle590625B คุณมาลี โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต 25 มิ.ย. 59 B  Download  
mle590625A คุณมาลี โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต 25 มิ.ย. 59 A  Download  
mle590501B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 1 พ.ค. 59 B  Download  
mle590501A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 1 พ.ค. 59 A  Download  
mle590424B คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 24 เม.ย. 59 B  Download  
mle590424A คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 24 เม.ย. 59 A  Download  
mle590402B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 2 เม.ย. 59 B  Download  
mle590402A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 2 เม.ย. 59 A  Download  
mle590501B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 1 พ.ค. 59 B  Download  
mle590501A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 1 พ.ค. 59 A  Download  
mle590417 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  Download  
mle590320 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 20 มี.ค. 59  Download  
mle590318 คุณมาลี คอร์สโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 18 มี.ค. 59  Download  
mle590312C คุณมาลี บ้านจิตสบาย 12 มี.ค. 59 C  Download  
mle590312B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 12 มี.ค. 59 B  Download  
mle590312A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 12 มี.ค. 59 A  Download  
mle590302 คุณมาลี โรงเรียนรุ่งอรุณ 2 มี.ค. 59  Download  
mle590221 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21 ก.พ. 59  Download  
mle590207 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 7 ก.พ. 59  Download  
mle581206 คุณมาลี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา 6 ธ.ค. 58  Download  
mle590110 คุณมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 10 ม.ค. 59  Download  
mle590130B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59 B  Download  
mle590130A คุณมาลี พระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59 A  Download  
mle590117 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 17 ม.ค. 59  Download  
mle581121B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 พ.ย. 58 B  Download  
mle580429B คุณมาลี โรงเรียนรุ่งอรุณ 29 เม.ย. 58 B  Download  
580429A คุณมาลี โรงเรียนรุ่งอรุณ 29 เม.ย. 58 A  Download  
mle581121A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 พ.ย. 58 A  Download  
mle581210B คุณมาลี ช่วงถามตอบธรรมะ คอร์สอังกฤษ 10 ธ.ค. 58 B  Download  
mle151210A คุณมาลี เป้าหมายในการปฏิบัติธรรม คอร์สอังกฤษ 10 ธ.ค. 58 A  Download  
mle581115 คุณมาลี ราชกรีฑาสโมสร 15 พ.ย. 58  Download  
mle581101 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 58  Download  
mle581010B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ต.ค. 58 B  Download  
mle581010A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ต.ค. 58 A  Download  
mle581004B คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 4 ต.ค. 58 B  Download  
mle581004A คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 4 ต.ค. 58 A  Download  
mle580920 คุณมาลี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 20 ก.ย. 58  Download  
mle580830B คุณมาลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 58 B  Download  
mle580830A คุณมาลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 58 A  Download  
mle580808C คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว 8 ส.ค. 58 C  Download  
mle580808B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว 8 ส.ค. 58 B  Download  
mle580808A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว 8 ส.ค. 58 A  Download  
mle580719 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 19 ก.ค. 58  Download  
mle580705 คุณมาลี โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต 5 ก.ค. 58  Download  
mle580628 คุณมาลี โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก 28 มิ.ย. 58  Download  
mle580621 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 21 มิ.ย. 58  Download  
mle580517 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 17 พ.ค. 58  Download  
mle580509B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 9 พ.ค. 58 B  Download  
mle580509A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 9 พ.ค. 58 A  Download  
mle580503B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 3 พ.ค. 58 B  Download  
mle580503A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 3 พ.ค. 58 A  Download  
mle580410B คุณมาลี คอร์สภาษาอังกฤษ 58 10 เม.ย. 58 B  Download  
mle580410A คุณมาลี คอร์สภาษาอังกฤษ 58 10 เม.ย. 58 A  Download  
mle580405 คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 5 เม.ย.​58  Download  
mle580321B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 58 B  Download  
mle580321A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 58 A  Download  
mle580315 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 15 มี.ค. 58  Download  
mle580222B คุณมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 22 ก.พ. 58 B  Download  
mle580222A คุณมาลี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 22 ก.พ. 58 A  Download  
mle580215B คุณมาลี ศาลาลุงชิน 15 ก.พ. 58 B  Download  
mle580215A คุณมาลี ศาลาลุงชิน 15 ก.พ. 58 A  Download  
mle580118 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 18 ม.ค. 58  Download  
mle580110B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ม.ค. 58 B  Download  
mle580110A คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 ม.ค. 58 A  Download  
mle571122 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณมาลี 22 พ.ย. 57  Download  
mle571116 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 16 พ.ย. 57  Download  
mle571102B คุณมาลี บ้านจิตสบาย 2 พ.ย. 57 B  Download  
mle571102 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 2 พ.ย. 57 A  Download  
mle570928 คุณมาลี อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว จ.ภูเก็ต 28 ก.ย. 57  Download  
mle570921 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 21 ก.ย. 57  Download  
mle570913C บ้านจิตสบาย คุณมาลี 13 ก.ย. 57 C  Download  
mle570913B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 13 ก.ย. 57 B  Download  
mle570913A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 13 ก.ย. 57 A  Download  
mle570907B คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 7 ก.ย. 57 B  Download  
mle570907A คุณมาลี บ้านสติ ขอนแก่น 7 ก.ย. 57 A  Download  
mle570823 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณมาลี 23 ส.ค. 57  Download  
mle570817 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 17 ส.ค. 57  Download  
mle570803B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 3 ส.ค. 57 B  Download  
mle570803A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 3 ส.ค. 57 A  Download  
mle570720 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 20 ก.ค. 57  Download  
mle570615 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 15 มิ.ย. 57  Download  
mle570614B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 14 มิ.ย. 57 B  Download  
mle570614A บ้านจิตสบาย คุณมาลี ช่วงแรก 14 มิ.ย. 57 A  Download  
mle570518 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 18 พ.ค. 57  Download  
mle570510B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 10 พ.ค. 57 B  Download  
mle570510A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 10 พ.ค. 57 A  Download  
mle570504 บ้านจิตสบาย คุณมาลี 4 พ.ค. 57  Download  
mle570423 เอสโซ่ คุณมาลี 23 เม.ย. 57  Download  
mle570316 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 16 มี.ค. 57  Download  
mle570308B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 8 มี.ค. 57 B  Download  
mle570308A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 8 มี.ค. 57 A  Download  
mle570111B บ้านจิตสบาย คุณมาลี 11 ม.ค. 57 B  Download  
mle570111A บ้านจิตสบาย คุณมาลี 11 ม.ค. 57 A  Download  
mle561215B ศาลาลุงชิน คุณมาลี 15 ธ.ค. 56 B  Download  
mle561215A ศาลาลุงชิน คุณมาลี 15 ธ.ค. 56 A  Download  
mle561201 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว คุณมาลี 1 ธ.ค. 56  Download  
mle561117 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 17 พ.ย. 56  Download  
mle561103 บ้านจิตสบาย คุณมาลี 3 พ.ย. 56  Download  
mle560925 สวนธรรมศรีปทุม คุณมาลี 25 ก.ย. 56  Download  
mle560915 ศาลาลุงชิน คุณมาลี 15 ก.ย. 56  Download  
mle560901 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น คุณมาลี 1 ก.ย. 56  Download  
mle560825 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 25 ส.ค. 56  Download  
mle560824 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 24 ส.ค. 56  Download  
mle560818 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 18 ส.ค. 56  Download  
mle560804 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 4 ส.ค. 56  Download  
mle560721 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 21 ก.ค. 56  Download  
mle560713 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 13 ก.ค. 56  Download  
mle560601 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 1 มิ.ย. 56  Download  
mle560519 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 19 พ.ค. 56  Download  
mle560511B คุณมาลี บ้านจิตสบาย B 11 พ.ค. 56  Download  
mle560511A คุณมาลี บ้านจิตสบาย A 11 พ.ค. 56  Download  
mle560428 คุณมาลี ราชาวดีรีสอร์ท จ.ขอนแก่น 28 เม.ย. 56  Download  
mle560331 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 31 มี.ค. 56  Download  
mle560330 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 มี.ค. 56  Download  
mle560317 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 17 มี.ค. 56  Download  
mle560309 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 9 มี.ค. 56  Download  
mle560217 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 17 ก.พ. 56  Download  
mle560126 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 26 ม.ค. 56  Download  
mle560120 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 20 ม.ค. 56  Download  
mle551223 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 23 ธ.ค. 55  Download  
mle551222 คุณมาลี วัดพระแก้ว จ.เชียงราย 22 ธ.ค. 55  Download  
mle551216 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 16 ธ.ค. 55  Download  
mle551208 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 8 ธ.ค. 55  Download  
mle551104 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 4 พ.ย. 55  Download  
mle551103 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 3 พ.ย. 55  Download  
mle551013 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 13 ต.ค. 55  Download  
mle550915B คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 15 ก.ย. 55 B  Download  
mle550915A คุณมาลี วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 15 ก.ย. 55 A  Download  
mle550819 คุณมาลี ศาลาลุงชิน 19 ส.ค. 55  Download  
mle550714 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 14 ก.ค. 55  Download  
mle550701 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 1 ก.ค. 55  Download  
mle550630 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 30 มิ.ย. 55  Download  
mle550512 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 12 พ.ค. 55  Download  
mle550414 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 14 เม.ย. 55  Download  
mle550324 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 10 มี.ค. 55  Download  
mle550310 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 24 มี.ค. 55  Download  
mle550211 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 11 ก.พ. 55  Download  
mle541231 คุณมาลี วัดพระธาตุโกฎิแก้ว จ.เชียงราย 31 ธ.ค. 54  Download  
mle541008 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 8 ต.ค. 54  Download  
mle540828 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 28 ส.ค. 54  Download  
mle540709 คุณมาลี บ้านจิตสบาย 9 ก.ค. 54  Download  
X