ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

"เจริญสติใหม่ๆ ยังไม่ต้องดูเรื่องปัญญานะ
ทำยังไงให้เราดูได้ว่า วันนี้เรามีสติรึเปล่า มีความรู้สึกตัวไหม
ทำไปทีละขั้นตอน
หัดใหม่ๆ ก็ดูว่า วันนี้เราลืมดูไปรึเปล่า
ลืมดู ก็หากระดาษมาแปะข้างฝาไว้
เขียนไว้ "เจริญสติ ดูจิต ดูจิต" แปะไว้ปลายเท้าเลย
ตื่นมาจะได้เห็น ทำแบบนี้เพื่อสร้างนิสัยใหม่ นิสัยที่จะดู
พอดูเป็นแล้ว ก็มาย้อนดูว่า วันนี้ความรู้สึกตัวเราเกิดบ่อยไหม"

สนทนาธรรมกับทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 (nat590402B)


FileAction
nat591112 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 พ.ย. 59  Download  
nat591002 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา กฟผ. 2 ต.ค. 59  Download  
nat591001B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา กฟผ. 1 ต.ค. 59 B  Download  
nat591001A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา กฟผ. 1 ต.ค. 59 A  Download  
nat590925B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 B  Download  
nat590925A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 25 ก.ย. 59 A  Download  
nat590903B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สสติกับการทำรูปแบบต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน 3 ก.ย. 59 B  Download  
nat590903A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - คอร์สสติกับการทำรูปแบบต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน 3 ก.ย. 59 A  Download  
nat590709B คุณหมอณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 9 ก.ค. 59 B  Download  
nat590709A คุณหมอณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 9 ก.ค. 59 A  Download  
nat590605 คุณหมอณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ 5 มิ.ย. 59  Download  
nat590604 คุณหมอณัฎฐ์ หลักสูตรรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ 4 มิ.ย. 59  Download  
nat590702B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง 2 ก.ค. 59 B  Download  
nat590702A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง 2 ก.ค. 59 A  Download  
nat590514B คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 14 พ.ค. 59 B  Download  
nat590514A คุณหมอณัฏฐ์ คอร์สจีน 14 พ.ค. 59 A  Download  
nat590424 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 24 เม.ย. 59  Download  
nat590402B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 B  Download  
nat590402A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง 2 เม.ย. 59 A  Download  
nat590213 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 13 ก.พ. 59  Download  
nat590130 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ พระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59  Download  
nat581212 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 ธ.ค. 58  Download  
nat581128B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง กฟผ. 28 พ.ย. 58 B  Download  
nat581128A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง กฟผ. 28 พ.ย. 58 A  Download  
nat581121 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 21 พ.ย. 58  Download  
nat581101 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 1 พ.ย. 58  Download  
nat581004 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านสติ ขอนแก่น 4 ต.ค. 58  Download  
nat580919B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 5 19 ก.ย. 58 B  Download  
nat580919A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 5 19 ก.ย. 58 A  Download  
nat580912 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 ก.ย. 58  Download  
nat580829 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟฝ. 29 ส.ค. 58  Download  
nat580808 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 8 ส.ค. 58  Download  
nat580516B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 4 16 พ.ค. 58 B  Download  
nat580516A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 4 16 พ.ค. 58 A  Download  
nat580515 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สคนจีน 4 15 พ.ค. 58  Download  
nat580321 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 58  Download  
nat580314B ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 14 มี.ค. 58 B  Download  
nat580314A ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 14 มี.ค.​58 A  Download  
nat571213 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 13 ธ.ค. 57  Download  
nat571204B คอร์สคนจีน 3/2557 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 4 ธ.ค. 57 B  Download  
nat571204A คอร์สคนจีน 3/2557 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 4 ธ.ค. 57 A  Download  
nat571108 ศูนย์ฝึกอบรมเขื่อนท่าทุ่งนา กฟฝ. ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 8 พ.ย. 57  Download  
nat571107 ศูนย์ฝึกอบรม เขื่อนท่าทุ่งนา กฟฝ. 7 พ.ย. 57  Download  
nat571102 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 2 พ.ย. 57  Download  
nat571011 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 11 ต.ค. 57  Download  
nat570913 คอร์สคนจีน 2/2557 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 13 ก.ย. 57  Download  
nat570907 บ้านสติ ขอนแก่น ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 7 ก.ย. 57  Download  
nat570823 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 23 ส.ค. 57  Download  
nat570803 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 3 ส.ค. 57  Download  
nat570504 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 4 พ.ค. 57  Download  
nat570322 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 22 มี.ค. 57  Download  
nat570208 บ้านจิตสบาย ทันตแพทย์ณัฏฐ์ 28 ก.พ. 57  Download  
nat561201 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 1 ธ.ค. 56  Download  
nat561012 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 ต.ค. 56  Download  
nat560901 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ก.ย. 56  Download  
nat560824 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 24 ส.ค. 56  Download  
nat560601 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 1 มิ.ย. 56  Download  
nat560209 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 9 ก.พ. 56  Download  
nat560126 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 26 ม.ค. 56  Download  
nat560112 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 12 ม.ค. 56  Download  
nat550915 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 15 ก.ย. 55  Download  
nat550908 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 8 ก.ย. 55  Download  
nat550114 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย 14 ม.ค. 55  Download  
nat531002 ทันตแพทย์ณัฏฐ์ กฟผ. บางปะกง 2 ต.ค. 53  Download  
X