คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ
ตัณหา ทิฐิ มานะ ๓ ตัวนี้ที่สำคัญ
อะไรที่มันมากๆ คือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน
แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจ
จนกระทั่งแห้งแล้ง
จนแบบทุกข์ทรมานมาก
เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก
เพราะฉะนั้น การภาวนาคือ
อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน
และก็มีความสุข ในการที่จะต้องเดินไปกับมัน
ไม่ใช่หมายความว่า
วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้
กิเลสมันสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่
มาภาวนาอยู่สักปีสองปี บอกว่าเธอต้องหมดทันที
มันเป็นไปไม่ได้
เพียงแต่เราอย่าให้มันครอบงำ

คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐


FileAction
"ฉลาด" คุณนิติยา - คอร์ส ก.ล.ต. ธรรมศาสตร์ พัทยา ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ (nit631207)Download 
คุณนิติยา - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน กฟผ. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ (nit630221)Download 
คุณนิติยา - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (nit630131)Download 
คุณนิติยา - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ (nit630130)Download 
อ.นิติยา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองขั้นพื้นฐาน ๙ ม.ค. ๒๕๖๓ (nit630109)Download 
คุณนิติยา - คอร์ส ก.ล.ต. ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ (nit621205)Download 
คุณนิติยา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ (nit621201)Download 
คุณนิติยา - "ใส่ใจอดทนที่จะเรียนรู้ตัวเอง" คอร์สเรียนรู้ตัวเองฯ บ้านสติ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ (nit621130)Download 
คุณนิติยา - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ (nit621031)Download 
คุณนิติยา - คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน กลุ่มจิตหนึ่ง ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ (nit621101)Download 
คุณนิติยา - "อดทนที่จะไม่ตามใจกิเลส" คอร์สเรียนรู้ตัวเองในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ (nit621016)Download 
คุณนิติยา - "วางใจผิดกรรมฐานใดใดก็ผิด" คอร์สเรียนรู้ตัวเองในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ (nit621015)Download 
คุณนิติยา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒ (nit620928)Download 
คุณนิติยา - คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน หนองคาย ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ (nit620927)Download 
คุณนิติยา - คอร์สค่ายธรรมเข้าพรรษา ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒ (nit620913)Download 
คุณนิติยา - คอร์สค่ายธรรมเข้าพรรษา ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ (nit620912)Download 
คุณนิติยา - คอร์สชอบธรรม ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๒ (nit620720)Download 
สู้และอดทน - คุณนิติยา คอร์สชอบธรรม ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ (nit620719)Download 
คุณนิติยา - วัดพระธาตุโกฎิแก้ว เชียงราย ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ (nit620525B)Download 
คุณนิติยา - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๒ (nit620525A)Download 
เห็นความจริงจนจิตฉลาด - คุณนิตยา คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (nit611229)Download 
คุณนิติยา - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน พ.ย ๖๑ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๑ (nit611110)Download 
คุณนิติยา - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (nit611209B)Download 
คุณนิติยา - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (nit611209A)Download 
คุณนิติยา - คอร์สการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ๙ พ.ย. ๒๕๖๑ (nit611109)Download 
คุณนิติยา - คอร์ส กลต. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (nit611021)Download 
คุณนิติยา - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๑ (nit610729)Download 
คุณนิติยา - บ้านสติขอนแก่น ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑ (nit610826A)Download 
คุณนิติยา - ค่ายธรรมเข้าพรรษา ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ (nit610901)Download 
คุณนิติยา - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (nit610728)Download 
คุณนิติยา - บ้านสติขอนแก่น ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑ (nit610826B)Download 
คุณนิติยา - คอร์ส กลต ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ (nit611020)Download 
คุณนิติยา - คอร์สมหาวิทยาลัยหอการค้า ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑ (nit610831)Download 
คุณนิติยา - คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ (nit610701B)Download 
คุณนิติยา - คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ (nit610701A)Download 
เก่งไม่สำคัญเท่าอดทน : คุณนิติยา ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ (nit610511)Download 
คุณนิติยา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ (nit610429)Download 
คุณนิติยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ (nit610422)Download 
คุณนิติยา บ้านสติ ขอนแก่น ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ (nit610408)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน : คุณนิติยา ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. ๖ เม.ย. ๒๕๖๑ (nit610406)Download 
ถามตอบ : คุณนิติยา คอร์สชัยรัชการ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (nit610310)Download 
เส้นทางของคนเข้มแข็ง : คุณนิติยา คอร์สจีน 8 ๕ ม.ค. ๒๕๖๑ (nit610105)Download 
ตัวที่ขวางการภาวนา : คุณนิติยา พระธาตุโกฏิแก้ว ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ (nit601203)Download