คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์

ตัวที่ขวางการภาวนา ก็คือ
ตัณหา ทิฐิ มานะ ๓ ตัวนี้ที่สำคัญ
อะไรที่มันมากๆ คือกิเลสที่แรงๆ เราก็อย่าไปตามใจมัน
แต่ก็ไม่ได้ห้ามฝืนใจ
จนกระทั่งแห้งแล้ง
จนแบบทุกข์ทรมานมาก
เพราะถ้าทุกข์ก็ภาวนายากอีก
เพราะฉะนั้น การภาวนาคือ
อยู่กับมันอย่างที่เคยอยู่ แต่รู้ทันมัน
และก็มีความสุข ในการที่จะต้องเดินไปกับมัน
ไม่ใช่หมายความว่า
วันนี้ฉันต้องหมดกิเลสเลย เป็นไปไม่ได้
กิเลสมันสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่
มาภาวนาอยู่สักปีสองปี บอกว่าเธอต้องหมดทันที
มันเป็นไปไม่ได้
เพียงแต่เราอย่าให้มันครอบงำ

คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐


FileAction
คุณนิติยา - คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ (nit610701B)Download 
คุณนิติยา - คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ (nit610701A)Download 
เก่งไม่สำคัญเท่าอดทน : คุณนิติยา ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ (nit610511)Download 
คุณนิติยา วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ (nit610429)Download 
คุณนิติยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ (nit610422)Download 
คุณนิติยา บ้านสติ ขอนแก่น ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ (nit610408)Download 
คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน : คุณนิติยา ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. ๖ เม.ย. ๒๕๖๑ (nit610406)Download 
ถามตอบ : คุณนิติยา คอร์สชัยรัชการ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (nit610310)Download 
เส้นทางของคนเข้มแข็ง : คุณนิติยา คอร์สจีน 8 ๕ ม.ค. ๒๕๖๐ (nit610105)Download 
ตัวที่ขวางการภาวนา : คุณนิติยา พระธาตุโกฏิแก้ว ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ (nit601203)Download