นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี (คุณหมอม่อน)

เราต้องอดทน เหมือนเป็นน้ำถ้วยเปล่า
คือ ครูบาอาจารย์ บอกอะไร
เราไปทำตาม ถึงจะเจริญได้

ถ้าเราคิดเปรียบเทียบ
มันเหมือนเอาน้ำมาผสมกัน
แล้วลองดูว่า น้ำสีไหนดีกว่ากัน
มันไม่ได้ของจริง มันได้จากการเปรียบเทียบ

ต้องปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีอะไรเร็วกว่านี้
ธรรมะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ด

นายสัตวแพทย์ธนุสรณ์ ภควัมบดี คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

FileAction
เรียนหลักเข้าไว้ - คุณหมอม่อน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (tns611229)Download 
คุณหมอม่อน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ (tns611209)Download 
คุณหมอม่อน - คอร์สกลต. ต.ค.๖๑ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (tns611021)Download 
คุณหมอม่อน - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๑ (tns610729)Download 
หมอม่อน - คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ (tns610728)Download 
คุณหมอม่อน - คอร์ส กลต ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ (tns611020)Download 
คุณหมอม่อน - คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๑ ก.ค. ๒๕๖๑ (tns610701)Download 
ผู้สังเกต - หมอม่อน ๖ พ.ค. ๒๕๖๑ (tns610506)Download 
หมอม่อน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑ (tns610429)Download 
หมอม่อน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ (tns610428)Download 
คุณหมอม่อน - คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ (tns610422)Download 
คุณหมอม่อน - คอร์สเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์ ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ (tns610401)Download 
ภาวนาให้ต่อเนื่อง : คุณหมอม่อน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑ (tns610317)Download 
ถามตอบ : คุณหมอม่อน คอร์สชัยรัชการ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๑ (tns610310)Download 
ถามตอบ : คุณหมอม่อน คอร์สชัยรัชการ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ (tns610309)Download 
ทาสของตัณหา : คุณหมอม่อน คอร์สจีน 8 ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ (tns601231)Download 
ศาสตร์ของพุทธ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ : คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ (tns601203)Download 
ความเพียรชอบ : คุณหมอม่อน คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐ (tns601119)Download 
ภาวนาอย่าติดแค่เปลือก : คุณหมอม่อน ธรรมสถานว่องวานิช ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ (tns601111)Download 
บาทฐานของการภาวนา : คุณหมอม่อน คอร์สจิตหนึ่ง ๔ พ.ย. ๒๕๖๐ (tns601104)Download 
ธรรมะค่อยสะสมไป : คุณหมอม่อน คอร์ส ก.ล.ต. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๐ (tns601022)Download 
คุณหมอม่อน คอร์ส ก.ล.ต. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๐ (tns601021B)Download 
คุณหมอม่อน คอร์ส ก.ล.ต. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๐ (tns601021A)Download 
ธรรมะพัฒนาใจ ธรรมะพัฒนาคน : คุณหมอม่อน คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติ ขอนแก่น ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๐ (tns600923)Download 
ถามตอบ คอร์สเพื่อธรรม : คุณหมอม่อน ๑ ก.ย. ๒๕๖๐ (tns600901)Download 
คุณหมอม่อน การภาวนาสำหรับคนคิดมา คอร์สจีน ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๐ (tns600813)Download 
คุณหมอม่อน คอร์สตั้งใจธรรม ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๐ (tns600729)Download 
คุณหมอม่อน -ถามตอบ- วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๐ (tns600722)Download 
คุณหมอม่อน คอร์สรู้กายรู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.นครสวรรค์ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐ (tns600702)Download 
คุณหมอม่อน -ภาวนาให้ได้ผล ต้องกลมกลืนในชีวิตประจำวัน- ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ (tns600624)Download 
คุณหมอม่อน คอร์สสติกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ (tns600616)Download 
คุณหมอม่อน คอร์สเพื่อธรรม ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐ (tns600520)Download 
คุณหมอม่อน -อุดรอยรั่ว- คอร์สเพื่อธรรม ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ (tns600519)Download 
คุณหมอม่อน -การภาวนาไม่ยากอย่างที่คิด- คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๕ พ.ค. ๒๕๖๐ (tns600505)Download 
คุณหมอม่อน -ถามตอบปัญหาธรรมะ- วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐ (tns600318)Download 
คุณหมอม่อน -โยนิโสมนสิการและกัลยาณมิตร- คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐ (tns600311)Download 
คุณหมอม่อน -ทำกรรมฐานต้องอดทน- คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๐ (tns600219)Download 
คุณหมอม่อน -ปัญญานำสมาธิ- คอร์สบ้านสติ ขอนแก่น ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ (tns591224)Download 
คุณหมอม่อน -แรงขับในการภาวนาของหมอม่อน- คอร์สเนยยะ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ (tns591212)Download 
คุณหมอม่อน -วัคซีนกันทุกข์- คอร์ส​รู้กายรู้ใจฯ นครสวรรค์ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ (tns591204)Download 
คุณหมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (tns591120)Download 
คุณหมอม่อน คอร์สรินรสธรรม ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๙ (tns590813)Download 
คุณหมอม่อน คอร์สรินรสธรรม ๑๒ ส.ค.​๒๕๕๙ (tns590812)Download 
คุณหมอม่อน คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๙ (tns590730)Download 
คุณหมอม่อน - มายาของใจ - คอร์สจีน ๘ พ.ค. ๒๕๕๙ (tns590508)Download 
คุณหมอม่อน คอร์สรู้กายรู้ใจฯ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๙ (tns590227)Download 
คุณหมอม่อน - ให้การภาวนากลมกลืนกับชีวิต - คอร์ส อบจ.นครสวรรค์ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙ (tns590212)Download 
คุณหมอม่อน ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘ (tns580913)Download 
คุณหมอม่อน - ความรู้ที่จิตสรุปเอง - คอร์สคนจีน 4 ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๘ (tns580510)Download 
คุณหมอม่อน คอร์สคนจีน 3/2557 ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗ (tns571130)Download